POMOC dla UCZNIÓW - Czat i telefon zaufania

Procedura kontaktów rodziców ze szkołą
STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE
Wszystkie informacje, dotyczące korzystania z obiadów w szkole, znajdują się w menu Stołówka

Stołówka

Szkoła zapewnia odpłatne wyżywienie dla uczniów w wysokości 11 zł / dzień (w roku szkolnym 2023/2024) - za obiad dwudaniowy, na postawie złożonego oświadczenia (poniżej w załączniku).

Można również wykupić pojedyncze obiady. Szczegóły w sekretariacie.

Opłaty, za korzystanie przez uczniów z posiłków, dokonuje się wyłącznie bezgotówkowo - przelewem na konto szkoły w Banku Spółdzielczym - w terminie nie dłuższym niż do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu udzielenia świadczenia. W przypadku, gdy opłatę wnosi się za kilkoro dzieci, należy wysłać na każde dziecko osobny przelew.
DANE DO PRZELEWU
nr konta
57 9484 1150 2200 0032 1163 0002

tytuł przelewu
obiad za miesiąc.........., imię i nazwisko dziecka oraz klasa, do której uczęszcza
WYDAWANIE POSIŁKÓW
Posiłki wydawane są w stołówce w godzinach 11:30-11:50 (I długa przerwa) i 12:35-12:55 (II długa przerwa).
WAŻNE
Prosimy zapoznać się szczegółowo z regulaminem korzystania ze stołówki (poniżej w załączniku), gdzie znajdują się informacje m.in. o opłatach i rezygnacji z obiadów (całkowitej lub z powodu choroby).

 


Załączniki
Pobierz plik (1-oswiadczenie.pdf) Oświadczenie o korzystaniu z posiłków
Pobierz plik (2023-2024-regulamin-stolowki1.pdf) Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
Pobierz plik (2023-2024-zarzadzenie-oplaty-regulamin-stolowka1.pdf) Zarządzenie dyrektora dot. opłat i regulaminu w stołówce

Plik PDF jest dokumentem, który moża otworzyć programem Adobe Reader
Plik PPS jest prezentacją, którą moża otworzyć programem PowerPoint Viewer

STATYSTYKA

0.png4.png6.png8.png0.png0.png0.png
Dzisiaj58
Wczoraj66
Ten miesiąc2238
1
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka