DZIEŃ DZIECKA - plan dnia na rozgrywki "EURO 2023"
UWAGA! Wszyscy mają ściśle stosować się do wyznaczonych godzin, tzn. klasy VII-VIII nie mogą pojawić się na "Orliku" w czasie rozgrywek klas IV-VI.

godzina opis
8:00 - 8:45 Lekcje zgodnie z planem.
8:55
 1. 1. Drużyny na "EURO 2023" (klasy IV-VIII) przebierają się (dziewczęta w szatniach, chłopcy na sali gimnastycznej).
 2. Kibice schodzą na "Orlika" z nauczycielem, z którym mają drugą lekcję.
9:30 Defilada wszystkich zespołów uczestniczących w "EURO 2023" (klasy IV-VIII).
10:00
 1. Rozgrywki klas IV-VI dziewcząt i chłopców.
 2. Klasy VII-VIII idą do szkoły na lekcje (nie trzeba się przebierać, można być w stroju sportowym).
12:20 Podsumowanie wyników i wręczenie nagród dla klas IV-VI.
12:35
 1. Rozgrywki klas VII-VIII dziewcząt i chłopców.
 2. Klasy IV-VI wracają na lekcje do szkoły wg planu.
14:35 Zakończenie turnieju klas VII-VIII dziewcząt i chłopców.

Procedura kontaktów rodziców ze szkołą
STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE
Od roku szkolnego 2022/2023 obowiązują nowe zasady korzystania z obiadów w szkole. Szczegółowy opis znajduje się w menu Stołówka

Stołówka

Szkoła zapewnia odpłatne wyżywienie dla uczniów w wysokości 10 zł / dzień - za obiad dwudaniowy, na postawie złożonego oświadczenia (dostępne w załączniku).

Można również wykupić pojedyncze obiady. Szczegóły w sekretariacie.

Opłaty, za korzystanie przez uczniów z posiłków, dokonuje się wyłącznie bezgotówkowo - przelewem na konto szkoły w Banku Spółdzielczym - w terminie nie dłuższym niż do ostatniego dnia miesiąca, po miesiącu udzielenia świadczenia. W przypadku, gdy opłatę wnosi się za kilkoro dzieci, należy wysłać na każde dziecko osobny przelew.
DANE DO PRZELEWU
nr konta
57 9484 1150 2200 0032 1163 0002

tytuł przelewu
obiad za miesiąc.........., imię i nazwisko dziecka oraz klasa, do której uczęszcza
WYDAWANIE POSIŁKÓW
Posiłki wydawane są w stołówce szkolnej w godzinach 11:30-11:50 (I długa przerwa) i 12:35-12:55 (II długa przerwa).
WAŻNE POSTANOWIENIA
 1. W przypadku nieuregulowania opłaty w wyznaczonym terminie, rodzice zalegający z opłatami są indywidualnie informowani o konieczności uiszczenia opłat pisemnym wezwaniem – notą obciążeniową. Pozostają oni dłużnikami z koniecznością natychmiastowego uregulowania należności za wyżywienie dziecka. W przypadku wystąpienia zaległości w opłatach wobec Szkoły, po wysłaniu upomnienia, Szkoła może rozpocząć postępowanie windykacyjne.
 2. Rezygnacja ucznia z posiłku, z powodu choroby lub z przyczyn znanych wcześniej rodzicom lub prawnym opiekunom ucznia, zgłaszana jest osobiście w Sekretariacie lub telefonicznie pod numerem 510 021 248 do godziny 12:00 dnia poprzedzającego zmiany, uznając że zmiana ta będzie obowiązywać od dnia następnego.
 3. Nie będą odliczane nieobecności niezgłoszone lub zgłoszone po terminie.
 4. Nowe zgłoszenia do każdego piątku tygodnia do godziny 10:00, uznając że ta zmiana będzie obowiązywać od poniedziałku nowego tygodnia.
 5. W przypadku wyjść zbiorowych, np. wycieczki lub innych wyjść organizowanych przez Szkołę, odliczenie odbywa się automatycznie na podstawie listy sporządzonej przez nauczyciela lub organizatora wycieczki (wyjścia). Nieobecność dzieci na obiedzie zgłasza wychowawca klasy lub opiekun wycieczki, nie później niż 3 dni przed planowaną datą rezygnacji.
 6. W przypadku całkowitej rezygnacji z obiadów, fakt ten należy zgłosić pisemnie w sekretariacie szkoły.

 

 

 


Załączniki
Pobierz plik (1-oswiadczenie.pdf) Oświadczenie o korzystaniu z posiłków

Plik PDF jest dokumentem, który moża otworzyć programem Adobe Reader
Plik PPS jest prezentacją, którą moża otworzyć programem PowerPoint Viewer

STATYSTYKA

0.png3.png8.png6.png5.png5.png8.png
Dzisiaj49
Wczoraj236
Ten miesiąc49
3
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka