Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)

::: GODZINY OTWARCIA BIBLIOTEKI SZKOLNEJ :::

::: Apel Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brodnicy :::
Starosty Brodnickiego i Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej w Brodnicy


::: Nabór stypendystów na rok szkolny 2021/2022 do projektu pn. „Prymus Pomorza i Kujaw” :::

::: Szczepienia dla uczniów w wieku 12-18 lat :::

::: Instrukcja logowania - dotycząca kont uczniów na "Google Classroom" :::
OBIADY W SZKOLE
Zamówienia można składać pod numerem 508 069 737. Tygodniowe menu jest dostępne w bufecie szkolnym i na stronie FB Bufet Szkolny SP4 Brodnica
NOSZENIE MASECZEK W SZKOLE
Zgodnie z przyjętymi procedurami, uczniowie są zobowiązani do noszenia maseczek w częściach wspólnych szkoły, natomiast podczas obecności na lekcjach, czy na przerwach na powietrzu, nie ma takiego wymogu.

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
(obowiązujący w czasie epidemii Covid-19)

I. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni tylko w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz nauczyciela bibliotekarza.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego 2 uczniów, którzy mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie.
 5. Porządku przy wchodzeniu do wypożyczalni pomaga przestrzegać uczeń z "Koła Przyjaciół Książki".
II. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
 1. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, kserokopiarki, drukarki oraz pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie zwolnieni z niektórych zajęć za zgodą wychowawcy. W czasie przebywania w pomieszczeniu korzystają ze swoich książek np. lektur, podręczników.
 3. Wybraną książkę podaje uczniowi nauczyciel bibliotekarz. Księgozbiór jest eksponowany na wystawkach, które są systematycznie aktualizowane. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest pomóc czytelnikowi w wyborze książki.
 4. Każdy uczeń po wypożyczeniu kompletu podręczników zobowiązany jest podpisać każdy podręcznik w wyznaczonym miejscu oraz obłożyć go w okładkę.
III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK
 1. Zwracaną książkę uczeń wkłada do specjalnie oznakowanego kartonu, który znajduje się w bibliotece obok drzwi wejściowych.
 2. Przy zwrocie czytelnik podaje swoje imię, nazwisko i klasę.
 3. Oddane egzemplarze są poddane trzydniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 1. Nauczyciel ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Dezynfekuje blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Dba o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowanie je w tym miejscu przez 3 dni od dokonania zwrotu.

STATYSTYKA

0.png3.png0.png3.png6.png6.png0.png
Dzisiaj65
Wczoraj176
Ten miesiąc4341
5
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka