Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
WAŻNE INFORMACJE
  Konsultacje dla uczniów klas VIII i pozostałych klas ! 

Wszystkim uczniom z klas VIII oraz z pozostałych klas I–VII, umożliwiamy konsultacje on-line indywidualne lub w małych grupach, z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Dbając o BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci, konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z podanym i realizowanym planem zajęć. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane do tych uczniów, którzy przystąpią m.in. do egzaminu ósmoklasisty.
Zależy nam, aby uczniowie w pierwszej kolejności korzystali z konsultacji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a w miarę potrzeb, także z innych przedmiotów. Na konsultacjach uczeń ma możliwość wyjaśniania trudnych kwestii, poprawę ocen, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

  Informacja dla rodziców uczniów klas I-III ! 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku przywracaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, informujemy:
 1. Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów klas I-III będzie odbywała się w dotychczasowej formie, to znaczy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) z wykorzystaniem platformy CLASSROOM i NUADU. Jest to forma, która sprawdza się w naszej szkole i co najważniejsze, jest BEZPIECZNA dla Państwa dzieci.
 2. Uczniom klas I-III, zgłoszonym do szkoły przez rodziców, zostanie zapewniona w szkole opieka, w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 3. Przypominamy, że pierwszeństwo w opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice, którzy nie mogą połączyć pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

  Ponowne otwarcie przedszkoli miejskich ! 

Od dnia 7 maja 2020 roku rozpoczęło funkcjonować Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 - oddziały na ulicy Królowej Jadwigi 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-16:00. Do przedszkola uczęszcza 12 zgłoszonych dzieci, które do 12 marca uczęszczały do przedszkoli miejskich, a których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W przypadku kolejnych dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, należy zgłosić taką potrzebę do „rodzimego” przedszkola na 7 dni przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Adresy e-mail i telefony do miejskich przedszkoli:
 1. ZSP nr 1 – jedynkabrodnica@wp.pl | 502 712 733
 2. ZSP nr 2 – p-zielona@wp.pl | 56 493-46-06
 3. ZSP nr 3 – przedszkole@zsp3.brodnica.pl | 514 951 639
Przydatne strony w zdalnym nauczaniu
 1. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 2. dyktanda.pl - nauka ortografii
 3. Matematyczne ZOO - nauka matematyki
 4. W-F online - ćwicz w domu
 5. Wordwall - ćwiczenia interaktywne
 6. SQULA.pl - gry i quizy ze wszystkich przedmiotów szkolnych
 7. Zdalne Lekcje
 8. Lektury szkolne
 9. FB - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 10. Muzeum II Wojny Światowej
 11. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (na żywo)
 12. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 13. IPN Przystanek historia
 14. Ninateka - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe
 15. Muzykoteka Szkolna
 16. Polskie Radio Dzieciom

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki, które należy oddać najpóźniej po dwóch tygodniach, dłuższe lektury po miesiącu.
 3. Uczeń przygotowujący się do konkursów przedmiotowych ma prawo wypożyczyć większą ilość książek.
 4. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić.
 5. Wypożyczone podręczniki uczeń powinien obłożyć w okładkę i podpisać w wyznaczonym miejscu. Nie wolno w nich pisać, podkreślać długopisem. Nie należy zamieniać się podręcznikami między sobą. Zaginięcie lub zniszczenie uczeń zgłasza do wychowawcy.
 6. W przypadku zgubienia lub zniszczenia książki należy ją odkupić, bądź zwrócić inną po wcześniejszym uzgodnieniu.
 7. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest oddać wszystkie wypożyczone egzemplarze.
 8. Dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego należy zwrócić do biblioteki wszystkie wypożyczone książki.
REGULAMIN CZYTELNI
 1. Czytelnię tworzą miejsca przy stolikach oraz strefa ciszy na dywanie.
 2. Z czytelni może korzystać każdy uczeń przed i po lekcjach oraz w czasie długich przerw.
 3. Obowiązuje cisza umożliwiająca skupienie uwagi.
 4. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 5. Plecaki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 6. W czytelni nie odrabiamy pisemnych zadań domowych, dozwolona jest nauka z przyniesionych przez siebie podręczników.
 7. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów – księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 8. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odnieść na ustalone miejsce, a książki oddać nauczycielowi bibliotekarzowi.

STATYSTYKA

0.png1.png9.png8.png4.png2.png0.png
Dzisiaj245
Wczoraj285
Ten miesiąc792
3
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka