Procedura kontaktów rodziców ze szkołą
STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE
Wszystkie informacje, dotyczące korzystania z obiadów w szkole, znajdują się w menu Stołówka

Regulaminy

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
(obowiązujący w czasie epidemii Covid-19)

I. ZASADY PRZEBYWANIA W BIBLIOTECE
 1. Uczniowie mogą korzystać z wypożyczalni tylko w godzinach pracy biblioteki.
 2. Uczeń przed wejściem do biblioteki zobowiązany jest zdezynfekować dłonie oraz mieć założoną maseczkę.
 3. W bibliotece należy zachować bezpieczną odległość min. 1,5 m od pozostałych użytkowników oraz nauczyciela bibliotekarza.
 4. Należy przestrzegać ograniczenia dotyczącego 2 uczniów, którzy mogą przebywać w bibliotece w jednym czasie.
 5. Porządku przy wchodzeniu do wypożyczalni pomaga przestrzegać uczeń z "Koła Przyjaciół Książki".
II. ZASADY WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK
 1. Czytelnikom ogranicza się użytkowanie księgozbioru w wolnym dostępie do półek oraz korzystanie z czytelni. Z użytku wyłączone są komputery, kserokopiarki, drukarki oraz pomoce naukowe wspólnego użytku.
 2. Z czytelni mogą korzystać uczniowie zwolnieni z niektórych zajęć za zgodą wychowawcy. W czasie przebywania w pomieszczeniu korzystają ze swoich książek np. lektur, podręczników.
 3. Wybraną książkę podaje uczniowi nauczyciel bibliotekarz. Księgozbiór jest eksponowany na wystawkach, które są systematycznie aktualizowane. Nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest pomóc czytelnikowi w wyborze książki.
 4. Każdy uczeń po wypożyczeniu kompletu podręczników zobowiązany jest podpisać każdy podręcznik w wyznaczonym miejscu oraz obłożyć go w okładkę.
III. ZASADY ZWROTU KSIĄŻEK
 1. Zwracaną książkę uczeń wkłada do specjalnie oznakowanego kartonu, który znajduje się w bibliotece obok drzwi wejściowych.
 2. Przy zwrocie czytelnik podaje swoje imię, nazwisko i klasę.
 3. Oddane egzemplarze są poddane trzydniowej kwarantannie i w tym czasie pozostają wyłączone z wypożyczania.
IV. ZASADY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELA BIBLIOTEKARZA
 1. Nauczyciel ma obowiązek możliwie często wietrzyć pomieszczenie biblioteki.
 2. Dezynfekuje blat biurka, klamki i inne przestrzenie dotykane przez użytkowników.
 3. Dba o bezpieczne, odizolowane miejsce kwarantanny dla książek i przechowanie je w tym miejscu przez 3 dni od dokonania zwrotu.

STATYSTYKA

0.png4.png6.png1.png8.png3.png5.png
Dzisiaj28
Wczoraj115
Ten miesiąc3524
4
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka