Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
WAŻNE INFORMACJE
  Konsultacje dla uczniów klas VIII i pozostałych klas ! 

Wszystkim uczniom z klas VIII oraz z pozostałych klas I–VII, umożliwiamy konsultacje on-line indywidualne lub w małych grupach, z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Dbając o BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci, konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z podanym i realizowanym planem zajęć. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane do tych uczniów, którzy przystąpią m.in. do egzaminu ósmoklasisty.
Zależy nam, aby uczniowie w pierwszej kolejności korzystali z konsultacji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a w miarę potrzeb, także z innych przedmiotów. Na konsultacjach uczeń ma możliwość wyjaśniania trudnych kwestii, poprawę ocen, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

  Informacja dla rodziców uczniów klas I-III ! 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku przywracaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, informujemy:
 1. Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów klas I-III będzie odbywała się w dotychczasowej formie, to znaczy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) z wykorzystaniem platformy CLASSROOM i NUADU. Jest to forma, która sprawdza się w naszej szkole i co najważniejsze, jest BEZPIECZNA dla Państwa dzieci.
 2. Uczniom klas I-III, zgłoszonym do szkoły przez rodziców, zostanie zapewniona w szkole opieka, w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 3. Przypominamy, że pierwszeństwo w opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice, którzy nie mogą połączyć pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

  Ponowne otwarcie przedszkoli miejskich ! 

Od dnia 7 maja 2020 roku rozpoczęło funkcjonować Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 - oddziały na ulicy Królowej Jadwigi 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-16:00. Do przedszkola uczęszcza 12 zgłoszonych dzieci, które do 12 marca uczęszczały do przedszkoli miejskich, a których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W przypadku kolejnych dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, należy zgłosić taką potrzebę do „rodzimego” przedszkola na 7 dni przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Adresy e-mail i telefony do miejskich przedszkoli:
 1. ZSP nr 1 – jedynkabrodnica@wp.pl | 502 712 733
 2. ZSP nr 2 – p-zielona@wp.pl | 56 493-46-06
 3. ZSP nr 3 – przedszkole@zsp3.brodnica.pl | 514 951 639
Przydatne strony w zdalnym nauczaniu
 1. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 2. dyktanda.pl - nauka ortografii
 3. Matematyczne ZOO - nauka matematyki
 4. W-F online - ćwicz w domu
 5. Wordwall - ćwiczenia interaktywne
 6. SQULA.pl - gry i quizy ze wszystkich przedmiotów szkolnych
 7. Zdalne Lekcje
 8. Lektury szkolne
 9. FB - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 10. Muzeum II Wojny Światowej
 11. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (na żywo)
 12. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 13. IPN Przystanek historia
 14. Ninateka - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe
 15. Muzykoteka Szkolna
 16. Polskie Radio Dzieciom

Podsumowanie I semestru nauki w klasach IV-VII (luty 2018)

W przeddzień rozpoczynających się ferii zimowych 9 lutego 2018 roku podsumowano I semestr nauki w klasach IV-VII, gdzie poznaliśmy najlepiej uczących się i wzorowych uczniów, frekwencję obecności na zajęciach oraz uczniów, którzy przeczytali najwięcej książek.
Najlepsze średnie ocen, zachowania wzorowe, frekwencja
klasa 4a
 • Oliwia Cieśnik - 5,2 (wzorowe, 100% frekwencja)
 • Monika Sosnowska- 5,0
 • Aleksandra Sochal - 4,8
 • Michał Kadłubowski (100% frekwencja)
klasa 4b
 • Laura Chaczyńska - 5,6 (wzorowe)
 • Maciej Ryszawa- 5,3
 • Wiktor Krajnik - 5,2
 • Bartłomiej Próchniak - 5,2
 • Antonina Żurawska - 5,2
 • Jakub Pokojski - 5,1
 • Kamil Wilmowicz - 5,1
 • Bartosz Cieszyński - 5,0
 • Hubert Chojnowski - 4,8
 • Julia Pizoń - 4,8
 • Michalina Zielińska - 4,8
klasa 4c
 • Maciej Sokołowski - 5,5
 • Marta Pankowska - 5,3 (wzorowe, 100% frekwencja)
 • Iga Wiśniewska - 4,9
klasa 4d
 • Weronika Werner - 5,5 (wzorowe, 100% frekwencja)
 • Joanna Śliwińska - 5,3 (wzorowe)
 • Natalia Janasz - 5,2
 • Paweł Wiśniewski - 4,9
 • Hubert Lisiński (100% frekwencja)
klasa 5a
 • Jakub Maśliński - 5,6 (wzorowe)
 • Oliwier Frydryszak - 5,5 (wzorowe)
 • Kacper Bartczak - 5,3 (wzorowe)
 • Zuzanna Wardzyńska - 5,2
 • Szymon Cyrankowski - 5,0
 • Amelia Bujalska - 4,9 (wzorowe)
 • Zuzanna Aniszewska (wzorowe)
klasa 5b
 • Weronika Janasz - 5,3
 • Miłosz Kusiński - 5,1 (wzorowe)
 • Radosław Ojewski - 5,1 (wzorowe)
 • Jakub Kowalski - 5,0 (wzorowe)
 • Wiktoria Janasz - 4,9
 • Zuzanna Pachnik - 4,9 (wzorowe)
 • Igor Siekliński (100% frekwencja)
klasa 5c
 • Zuzanna Śliwińska - 5,3 (wzorowe)
 • Filip Głodowski - 5,2
 • Oskar Buńka - 5,0
 • Kacper Buńka - 4,9
 • Jakub Wojnowski - 4,9
 • Filip Boraczyński - 4,9
 • Franciszek Krajewski - 4,8
 • Weronika Kóż - 4,8
klasa 5d
 • Oliwia Koszykowska - 4,8
klasa 6a
 • Maja Kazaniecka - 5,6 (wzorowe)
 • Aleksander Załęski - 5,3
 • Amelia Tambowcew - 5,2 (wzorowe)
 • Patrycja Gołębiewska - 5,1 (wzorowe)
 • Natalia Andrzejewska - 5,1 (wzorowe)
 • Karol Betlejewski - 5,0
klasa 6b
 • Maciej Dąbkowski - 5,1 (wzorowe)
 • Aleksandra Prass (wzorowe)
klasa 6c
 • Paweł Hiszpański - 5,9 (wzorowe)
 • Hubert Chaczyński - 5,3 (wzorowe)
 • Gustaw Szram - 5,1 (wzorowe)
 • Julia Ryszawa - 5,1 (wzorowe)
 • Dawid Szczechowicz - 5,0 (wzorowe)
 • Jagoda Lewandowska - 5,0
 • Julia Brzezińska - 5,0 (wzorowe)
 • Wiktoria Podgórska - 4,9 (wzorowe)
 • Amelia Figlewska - 4,9 (wzorowe)
 • Jan Szczepański - 4,8
klasa 7a
 • Kamil Dobies - 5,8 (wzorowe)
 • Julia Domeracka - 5,3
 • Kacper Ronowicz - 5,1 (wzorowe)
 • Magdalena Witkowska - 5,0
 • Dominik Wiśniewski - 5,0 (wzorowe)
 • Oliwia Pachnik - 5,0
 • Michał Czyżniewski (wzorowe)
 • Aleksandra Ryska (wzorowe)
klasa 7b
 • Weronika Grochowska - 5,1 (wzorowe)
 • Nela Brzuskiewicz (wzorowe)
 • Julia Kaczmarska (wzorowe)
 • Karol Majkowski (wzorowe)
klasa 7c
 • Małgorzata Werner - 5,3 (wzorowe)
 • Oliwia Sierocińska - 5,2 (wzorowe)
 • Agata Chwałek - 5,1 (wzorowe)
 • Klaudia Kazaniecka - 5,0 (wzorowe)
 • Maja Florkiewicz - 4,9 (wzorowe)
 • Zuzanna Grabkowska - 4,9 (wzorowe)
 • Julia Bogdańska (wzorowe)
 • Samanta Daniszewska (wzorowe)
 • Martyna Rysz (wzorowe, 100% frekwencja)

Porównanie klasowe
klasa 4a 4b 4c 4d 5a 5b 5c 5d 6a 6b 6c 7a 7b 7c
średnia 4,1 4,3 3,9 3,9 4,32 4,1 4,3 4,0 4,19 4,0 4,51 4,05 3,72 4,16
frekwencja [%] 92,2 92,9 94,7 92,8 91,6 93,3 92,1 91,5 92,8 92,5 91,4 89,8 89,3  93

Najlepszą klasą ze średnią ocen równą 4,51 okazała się klasa 6c (wychowawca - Elżbieta Dobies), której przewodniczący z rąk Dyrektora otrzymała przechodni puchar zwycięzców.
ZDJĘcia

STATYSTYKA

0.png1.png9.png8.png4.png2.png0.png
Dzisiaj245
Wczoraj285
Ten miesiąc792
3
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka