Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
WAŻNE INFORMACJE
  Konsultacje dla uczniów klas VIII i pozostałych klas ! 

Wszystkim uczniom z klas VIII oraz z pozostałych klas I–VII, umożliwiamy konsultacje on-line indywidualne lub w małych grupach, z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Dbając o BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci, konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z podanym i realizowanym planem zajęć. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane do tych uczniów, którzy przystąpią m.in. do egzaminu ósmoklasisty.
Zależy nam, aby uczniowie w pierwszej kolejności korzystali z konsultacji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a w miarę potrzeb, także z innych przedmiotów. Na konsultacjach uczeń ma możliwość wyjaśniania trudnych kwestii, poprawę ocen, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

  Informacja dla rodziców uczniów klas I-III ! 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku przywracaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, informujemy:
 1. Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów klas I-III będzie odbywała się w dotychczasowej formie, to znaczy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) z wykorzystaniem platformy CLASSROOM i NUADU. Jest to forma, która sprawdza się w naszej szkole i co najważniejsze, jest BEZPIECZNA dla Państwa dzieci.
 2. Uczniom klas I-III, zgłoszonym do szkoły przez rodziców, zostanie zapewniona w szkole opieka, w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 3. Przypominamy, że pierwszeństwo w opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice, którzy nie mogą połączyć pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

  Ponowne otwarcie przedszkoli miejskich ! 

Od dnia 7 maja 2020 roku rozpoczęło funkcjonować Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 - oddziały na ulicy Królowej Jadwigi 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-16:00. Do przedszkola uczęszcza 12 zgłoszonych dzieci, które do 12 marca uczęszczały do przedszkoli miejskich, a których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W przypadku kolejnych dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, należy zgłosić taką potrzebę do „rodzimego” przedszkola na 7 dni przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Adresy e-mail i telefony do miejskich przedszkoli:
 1. ZSP nr 1 – jedynkabrodnica@wp.pl | 502 712 733
 2. ZSP nr 2 – p-zielona@wp.pl | 56 493-46-06
 3. ZSP nr 3 – przedszkole@zsp3.brodnica.pl | 514 951 639
Przydatne strony w zdalnym nauczaniu
 1. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 2. dyktanda.pl - nauka ortografii
 3. Matematyczne ZOO - nauka matematyki
 4. W-F online - ćwicz w domu
 5. Wordwall - ćwiczenia interaktywne
 6. SQULA.pl - gry i quizy ze wszystkich przedmiotów szkolnych
 7. Zdalne Lekcje
 8. Lektury szkolne
 9. FB - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 10. Muzeum II Wojny Światowej
 11. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (na żywo)
 12. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 13. IPN Przystanek historia
 14. Ninateka - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe
 15. Muzykoteka Szkolna
 16. Polskie Radio Dzieciom

Historia naszej szkoły

Wykorzystując sprzyjającą w naszym kraju atmosferę budowy szkół z okazji obchodów 1000-lecia państwa polskiego, postanowiono na terenie osiedla Grażyny w Brodnicy wybudować duży i nowoczesny gmach szkolny.

Brodnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Brodnicy przystąpiło w kwietniu 1966 roku do budowy nowej szkoły. Gmach w stanie surowym był gotowy wiosną 1968 roku.


Pierwszym dyrektorem szkoły został Jerzy Skorupski.
Dnia 1 września 1968 roku pierwszy raz rozpoczęto naukę w naszej szkole.

PIERWSZY DYREKTOR OBECNY DYREKTOR

Jerzy Skorupski (1968-1994)

Jacek Nagórski (od 1994 roku)

 

30 października 1968 roku powołano po raz pierwszy Komitet Rodzicielski. 30 sierpnia 1971 roku pokryto płytkami boisko szkolne. 8 listopada 1971 roku wybudowano nowe boiska sportowe. W naszej szkole zaczął działać także zespół muzyczny "Mozaika".

Budynek szkolny jest doskonale widoczny z różnych punktów miasta. Posiada przestronne i jasne izby lekcyjne, duże korytarze, salę gimnastyczną, bibliotekę, kuchnię i świetlicę.

BIBLIOTEKA
dawniej obecnie

SALA nr 33
BIOLOGICZNO-PRZYRODNICZA
dawniej obecnie

SALA nr 34
BIOLOGICZNO-PRZYRODNICZA
dawniej obecnie

SALA nr 36
HISTORYCZNA
dawniej obecnie

 

5 czerwca 1976 roku wykonano pierwszy, kapitalny remont szkoły. Ponadto ogrodzono budynek szkolny i odnowiono jego elewację. 10 października 1987 roku dokonano otwarcia harcówki i przekazania jej we władanie harcerzom naszego szczepu.

 

W 1994 roku wybrano nowego dyrektora szkoły. Został nim Jacek Nagórski.

 

Po wielu latach opieki Jednostki Wojskowej nad szkołą placówkę przejął Samorząd Miejski. Wyposażono budynek w nowoczesny system grzewczy. Zostały odnowione wszystkie sanitariaty. Kuchnię szkolną wyposażono w nowoczesny sprzęt i urządzenia. Wykonano kapitalny remont dachu szkoły.

 

Od 1994 roku działa Rada Szkoły, skupiająca przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów. Fundusze pozyskane przez Radę pozwoliły na zakupienie sprzętu audio-video i nowych mebli. W szkole odbywają się w szkole festyny, których celem jest ukazanie szkoły jako nowoczesnej i postępowej placówki oświatowej.

 

W 1998 roku nasza szkoła przyjęła imię 700-lecia Brodnicy.

 

Od 1 września 2012 roku szkoła została połączona z Przedszkolem im. Marii Konopnickiej w Brodnicy. Od tego czasu jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy.

Oddziały Integracyjne

Trzy lata później, czyli 1 września 2015 roku w naszej szkole powstał pierwszy oddział integracyjny, w którym uczyły się dzieci niepełnosprawne i pełnosprawne. W kolejnych latach doszły następne oddziały. Aby umożliwić sprawne poruszanie się po piętrach szkoły m.in. dzieciom na wózkach, pobudowano windę, którą oddano do użytku w maju 2018 roku.

STATYSTYKA

0.png1.png9.png7.png8.png2.png0.png
Dzisiaj192
Wczoraj248
Ten miesiąc192
4
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka