Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
WAŻNE INFORMACJE
  Konsultacje dla uczniów klas VIII i pozostałych klas ! 

Wszystkim uczniom z klas VIII oraz z pozostałych klas I–VII, umożliwiamy konsultacje on-line indywidualne lub w małych grupach, z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Dbając o BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci, konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z podanym i realizowanym planem zajęć. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane do tych uczniów, którzy przystąpią m.in. do egzaminu ósmoklasisty.
Zależy nam, aby uczniowie w pierwszej kolejności korzystali z konsultacji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a w miarę potrzeb, także z innych przedmiotów. Na konsultacjach uczeń ma możliwość wyjaśniania trudnych kwestii, poprawę ocen, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

  Informacja dla rodziców uczniów klas I-III ! 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku przywracaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, informujemy:
 1. Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów klas I-III będzie odbywała się w dotychczasowej formie, to znaczy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) z wykorzystaniem platformy CLASSROOM i NUADU. Jest to forma, która sprawdza się w naszej szkole i co najważniejsze, jest BEZPIECZNA dla Państwa dzieci.
 2. Uczniom klas I-III, zgłoszonym do szkoły przez rodziców, zostanie zapewniona w szkole opieka, w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 3. Przypominamy, że pierwszeństwo w opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice, którzy nie mogą połączyć pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

  Ponowne otwarcie przedszkoli miejskich ! 

Od dnia 7 maja 2020 roku rozpoczęło funkcjonować Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 - oddziały na ulicy Królowej Jadwigi 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-16:00. Do przedszkola uczęszcza 12 zgłoszonych dzieci, które do 12 marca uczęszczały do przedszkoli miejskich, a których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W przypadku kolejnych dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, należy zgłosić taką potrzebę do „rodzimego” przedszkola na 7 dni przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Adresy e-mail i telefony do miejskich przedszkoli:
 1. ZSP nr 1 – jedynkabrodnica@wp.pl | 502 712 733
 2. ZSP nr 2 – p-zielona@wp.pl | 56 493-46-06
 3. ZSP nr 3 – przedszkole@zsp3.brodnica.pl | 514 951 639
Przydatne strony w zdalnym nauczaniu
 1. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 2. dyktanda.pl - nauka ortografii
 3. Matematyczne ZOO - nauka matematyki
 4. W-F online - ćwicz w domu
 5. Wordwall - ćwiczenia interaktywne
 6. SQULA.pl - gry i quizy ze wszystkich przedmiotów szkolnych
 7. Zdalne Lekcje
 8. Lektury szkolne
 9. FB - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 10. Muzeum II Wojny Światowej
 11. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (na żywo)
 12. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 13. IPN Przystanek historia
 14. Ninateka - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe
 15. Muzykoteka Szkolna
 16. Polskie Radio Dzieciom

Koło Przyjaciół Książki

W naszej bibliotece działa zespół pod nazwą "Koło Przyjaciół Książki" (wcześniej "Koło Przyjaciół Biblioteki"), w którego skład wchodzą uczniowie zainteresowani książką i działalnością biblioteki.

Do najważniejszych zadań członków Koła należy:
 • porządkowanie i dbanie o estetykę biblioteki
 • pomoc uczniom w doborze książek
 • pełnienie dyżurów w czasie przerw
 • pomoc w przygotowywaniu imprez czytelniczych (konkursy, pasowanie na czytelnika)
 • przygotowywanie wystawek tematycznych i nowości książkowych
Uczestnicy Koła mają możliwość nabycia umiejętności z zakresu techniki bibliotecznej:
 • okładanie książek w folie
 • kodowanie, selekcjonowanie i konserwacja księgozbioru
Ponadto członkowie Koła powinni zachowywać pozytywne cechy charakteru, tj. odpowiedzialność, systematyczność, punktualność, dokładność i koleżeńskość w pracy.

Opiekunem Koła jest pani Aleksandra Lechowicz.

2017/2018
Laura Chaczyńska (4b), Antonina Żurawska (4b), Joanna Śliwińska (4d), Jagoda Głowacka (5c), Weronika Kóż (5c), Zuzanna Śliwińska (5c), Julia Sikorska (5d), Maja Kazaniecka (6a), Julia Bogdańska (7c), Agata Chwałek (7c), Samanta Daniszewska (7c), Maja Florkiewicz (7c), Zuzanna Grabkowska (7c), Klaudia Kazaniecka (7c), Karolina Leśniewska (7c), Martyna rysz (7c), Oliwia Sierocińska (7c), Małgorzata Werner (7c)

zdjęcia
Członkowie kół bibliotecznych w poprzednich latach
2016/2017
Jagoda Głowacka (4c), Zuzanna Śliwińska (4c), Maja Kazaniecka (5a), Agata Chwałek (6c), Maja Florkiewicz (6c), Zuzanna Grabkowska (6c), Klaudia Kazaniecka (6c), Karolina Leśniewska (6c), Martyna Rysz (6c), Oliwia Sierocińska (6c), Małgorzata Werner (6c)

2013/2014
Agnieszka Smulska (6a), Julia Antkowiak (6c), Katarzyna Buńka (6c), Aleksandra Figurska (6c), Julia Sokołowska (6c)

2012/2013
Agnieszka Smulska (5a), Dominika Urbańska (5a), Julia Antkowiak (5c), Alicja Borczyńska (5c), Katarzyna Buńka (5c), Julia Sokołowska (5c)

2011/2012
Kamila Michałkiewicz (6b), Klaudia Nadarzewska (6b), Patrycja Szymańska (6b), Mateusz Wróblewski (6b), Magdalena Żyła (6b)

2010/2011
Adrianna Dąbrowska (6c), Kinga Osińska (6c), Igor Wojak (6c), Patrycja Szymańska (5b), Mateusz Wróblewski (5b), Magdalena Żyła (5b)

2009/2010
Jagoda Paszota (6c), Katarzyna Załęska (6c), Ada Dąbrowska (5c), Karolina Borzym (5c), Igor Wojak (5c), Hubert Głażewski (5c)

2008/2009
Jagoda Paszota (5c), Karolina Wielgat (5c), Katarzyna Załęska (5c), Magdalena Marciniak, Ada Dąbrowska (4c), Weronika Płotka (4c), Jacek Szwedowski, Dominik Kozłowski

STATYSTYKA

0.png1.png9.png8.png4.png1.png6.png
Dzisiaj241
Wczoraj285
Ten miesiąc788
2
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka