POMOC dla UCZNIÓW - Czat i telefon zaufania


Procedura kontaktów rodziców ze szkołą
STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE
Wszystkie informacje, dotyczące korzystania z obiadów w szkole, znajdują się w menu Stołówka

Projekty unijne

"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"
ROK SZKOLNY 2015/2016

Dzieki projektowi nasza szkoła została wyposażona w kolejnych 9 nowych zestawów multimedialnych (tablica, projektor, laptop), które znalazły się w pozostałych klasach i od tego czasu każda sala lekcyjna ma swoją tablice interaktywną.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"
ROK SZKOLNY 2010/2011, 2011/2012

W pierwszym roku funkcjonowało 15 grup, gdzie:
 • w klasie 2 - pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne (4 uczniów)
 • w klasie 3 - pokonywanie trudności matematycznych
Oprócz tego uczniowie rozwijali swoje zainteresowania:
 • matematyczne (klasy 1)
 • matematyczno-przyrodnicze (klasy 2)
 • plastyczno-techniczne (klasy 3)
Była także możliwość wzięcia udziału w zajęciach:
 • logopedycznych (2 osoby)
 • psychoedukacyjno-socjoterapeutycznych (klasy 2-3, 19 osób)
 • gimnastyce korekcyjnej (12 osób)
Ogółem w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 12 nauczycieli.

"e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"
ROK SZKOLNY 2010/2011

W ramach realizacji zadania pn. "Wyposażenie oddziałów od I do III szkół podstawowych w zestawy do interaktywnego nauczania" nasza szkoła otrzymała 9 zestawów tablic multimedialnych z projektorem oraz laptopy z oprogramowaniem.

"Inwestujemy w siebie"
ROK SZKOLNY 2010/2011

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas VI, którzy brali udział w zajęciach:
 • z zakresu j.angielskiego (10 osób)
 • wyrównawczych z j.polskiego i matematyki (10 osób)
 • z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (10 osób)
 • komputerowych (10 osób)

"Podnoszenie osiagnięć edukacyjnych"
MAJ 2010 - MARZEC 2011

Celem projektu było uzyskanie przez uczniów lepszych wyników na sprawdzianie po klasie szóstej oraz podniesienie samooceny i motywacji do nauki.

W programie wzięło udział 60 uczniów z klas piątych i szóstych.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 3 grup po 10 osób
 • dwa koła rozwijające zainteresowania z przyrody i informatyki - po 15 osób w grupie.

"Wykształceni i z perspektywami"
ROK SZKOLNY 2009/2010

W projekcie wyrównywania szans, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczający na dodatkowe zajęcia, które obejmowały:
 • nauki języka angielskiego zakończone wewnętrznym egzaminem (120 godzin)
 • zajęcia rozwijające z języków obcych (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające IT (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (60 godzin)
 • zajęcia wyrównawcze (30 godzin)
 • warsztaty psychologiczne (5 godzin)
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (15 godzin)

"Pracownie komputerowe dla szkół"
ROK SZKOLNY 2006/2007

W czerwcu 2007 roku w naszej szkole uruchomiono nową pracownię komputerową współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny, który wcześniej w ramach realizacji projektu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, wyposażył naszą bibliotekę w nowe komputery.

Projekt pomagał wyposażyć szkoły w pełną infrastrukturę sieciową wraz ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i uczniów.

Dostaliśmy łącznie 10 komputerów użytkowych + serwer, laptop, projektor, skaner i drukarkę.

Wszystkie komputery uzyskały stały dostęp do Internetu. Wyposażenie objęło system operacyjny oraz pakiet biurowy.
Dodatkowo w ramach projektu zostało przeszkolonych kilku nauczycieli nie związanych z Informatyką, którzy otrzymali wskazówki, dotyczące możliwości wykorzystania pracowni komputerowej na swoich zajęciach.

STATYSTYKA

0.png4.png7.png2.png7.png8.png3.png
Dzisiaj13
Wczoraj160
Ten miesiąc3344
1
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka