Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
Rekrutacja do szkoły i przedszkola na rok szkolny 2021/2022
OD 25.03.2021 r. - BIBLIOTEKA CZYNNA TYLKO ZDALNIE !

NOWE ZMIANY W NAUCZANIU
obowiązujące od 22 marca do 18 kwietnia 2021 roku

Z uwagi na wzrost zachorowań w kraju, wprowadzamy naukę zdalną dla wszystkich uczniów szkoły podstawowej.
Dla uczniów z klas I–III, których rodzice pracują w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19, możemy zorganizować opiekę świetlicową oraz zajęcia zdalne na terenie szkoły. Warunkiem jest uzasadniony wniosek rodziców.

Jeśli uczeń nie ma możliwości odbywania nauki zdalnej w domu (z różnych przyczyn), będzie miał możliwość uczestniczenia w zajęciach w szkole.
Masz pozytywny test na koronawirusa? Kliknij i zobacz, co dalej!

PROCEDURY OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODCZAS EPIDEMII COVID-19!

Projekty unijne

"Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w woj. kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"
ROK SZKOLNY 2015/2016

Dzieki projektowi nasza szkoła została wyposażona w kolejnych 9 nowych zestawów multimedialnych (tablica, projektor, laptop), które znalazły się w pozostałych klasach i od tego czasu każda sala lekcyjna ma swoją tablice interaktywną.

"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III"
ROK SZKOLNY 2010/2011, 2011/2012

W pierwszym roku funkcjonowało 15 grup, gdzie:
 • w klasie 2 - pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne (4 uczniów)
 • w klasie 3 - pokonywanie trudności matematycznych
Oprócz tego uczniowie rozwijali swoje zainteresowania:
 • matematyczne (klasy 1)
 • matematyczno-przyrodnicze (klasy 2)
 • plastyczno-techniczne (klasy 3)
Była także możliwość wzięcia udziału w zajęciach:
 • logopedycznych (2 osoby)
 • psychoedukacyjno-socjoterapeutycznych (klasy 2-3, 19 osób)
 • gimnastyce korekcyjnej (12 osób)
Ogółem w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 12 nauczycieli.

"e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"
ROK SZKOLNY 2010/2011

W ramach realizacji zadania pn. "Wyposażenie oddziałów od I do III szkół podstawowych w zestawy do interaktywnego nauczania" nasza szkoła otrzymała 9 zestawów tablic multimedialnych z projektorem oraz laptopy z oprogramowaniem.

"Inwestujemy w siebie"
ROK SZKOLNY 2010/2011

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas VI, którzy brali udział w zajęciach:
 • z zakresu j.angielskiego (10 osób)
 • wyrównawczych z j.polskiego i matematyki (10 osób)
 • z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (10 osób)
 • komputerowych (10 osób)

"Podnoszenie osiagnięć edukacyjnych"
MAJ 2010 - MARZEC 2011

Celem projektu było uzyskanie przez uczniów lepszych wyników na sprawdzianie po klasie szóstej oraz podniesienie samooceny i motywacji do nauki.

W programie wzięło udział 60 uczniów z klas piątych i szóstych.

W ramach projektu zaplanowaliśmy:
 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 3 grup po 10 osób
 • dwa koła rozwijające zainteresowania z przyrody i informatyki - po 15 osób w grupie.

"Wykształceni i z perspektywami"
ROK SZKOLNY 2009/2010

W projekcie wyrównywania szans, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczający na dodatkowe zajęcia, które obejmowały:
 • nauki języka angielskiego zakończone wewnętrznym egzaminem (120 godzin)
 • zajęcia rozwijające z języków obcych (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające IT (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (60 godzin)
 • zajęcia wyrównawcze (30 godzin)
 • warsztaty psychologiczne (5 godzin)
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (15 godzin)

"Pracownie komputerowe dla szkół"
ROK SZKOLNY 2006/2007

W czerwcu 2007 roku w naszej szkole uruchomiono nową pracownię komputerową współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny, który wcześniej w ramach realizacji projektu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, wyposażył naszą bibliotekę w nowe komputery.

Projekt pomagał wyposażyć szkoły w pełną infrastrukturę sieciową wraz ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i uczniów.

Dostaliśmy łącznie 10 komputerów użytkowych + serwer, laptop, projektor, skaner i drukarkę.

Wszystkie komputery uzyskały stały dostęp do Internetu. Wyposażenie objęło system operacyjny oraz pakiet biurowy.
Dodatkowo w ramach projektu zostało przeszkolonych kilku nauczycieli nie związanych z Informatyką, którzy otrzymali wskazówki, dotyczące możliwości wykorzystania pracowni komputerowej na swoich zajęciach.

STATYSTYKA

0.png2.png5.png7.png7.png6.png8.png
Dzisiaj127
Wczoraj169
Ten miesiąc2497
3
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka