• 56 49 861 25
  • sp4brodnica700@op.pl
  • Sekretariat czynny w godzinach 7:30-15:30 (pn, śr-pt) / 8:00-16:00 (wt)
           
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
Szanowni Państwo ! W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się akcja strajkowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy, w skład którego wchodzi Przedszkole im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy.

W trakcie trwania strajku proszę Państwa o zapewnienie opieki dla Waszych dzieci.
 

Wszelkie zmiany związane z akcją strajkową i wynikającymi z tego powodu zmianami przewidzianych zajęć w przedszkolu i szkole będą podawane na stronach internetowych naszych placówek, w dzienniku elektronicznym oraz w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy

 
INFORMACJA ! Zgodnie z art. 154 ust. 4 Prawa Oświatowego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 język niemiecki jest planowany jako drugi język nauczany w klasie VII !

„Deutsch hat Klasse” (marzec 2019)

Uczniowie koła językowego, prowadzonego w ramach zajęć finansowanych z Funduszy Europejskich „Przygotowuję się do dorosłego życia” - pod opieką pani Małgorzaty Tambowcew, przystąpili do projektu Goethe Institut w Warszawie pod tytułem „Deutsch hat Klasse” („Niemiecki ma klasę”). Celem projektu było dokonanie zmian w aranżacji przestrzeni w sali lekcyjnej, w której odbywają się lekcje języka niemieckiego tak, aby ułatwić i urozmaicić uczniom naukę tego języka.

Głos uczniów i ich zaangażowanie odegrały kluczową rolę zgodnie z mottem projektu „współpraca, współdecydowanie, współodpowiedzialność”. Uczestnicy projektu spotykali się na zajęciach dodatkowych z języka niemieckiego, prowadzonych w szkole również w ferie zimowe. Zgodnie z ustalonym harmonogramem oraz planem działań przygotowali materiały projektowe w postaci makiet, plakatów, poduszek, tablic, map, plansz oraz fiszek zachęcających i stymulujących do komunikacji.
Wicedyrektor szkoły - pani Małgorzata Czaplicka dokonała uroczystego otwarcia sali językowej, przecinając symbolicznie czerwoną wstęgę, następnie otwarto szkolną biblioteczkę, umożliwiając uczniom wypożyczanie materiałów niemieckojęzycznych.
W dalszej części przygotowano prezentację multimedialną na temat projektu oraz przeprowadzono ankietę na temat różnych wariantów ustawienia stołów w sali językowej, celem osiągnięcia optymalnych efektów pracy na lekcjach. Po przeliczeniu wszystkich głosów I miejsce zajęło ustawienie „w jodełkę”, II miejsce „w podkowę”, natomiast III miejsce zajęło ustawienie „swobodne”.

Zaproszeni goście dokonali pamiątkowych wpisów na symbolicznym murze berlińskim oraz poczęstowali się Apfelschorle i niemieckim „kuchem”.

Dla uczniów

Dla rodziców

STATYSTYKA

0.png1.png1.png3.png7.png3.png7.png
Dzisiaj82
Wczoraj124
Ten miesiąc4969
1
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka