• 56 49 861 25
  • sp4brodnica700@op.pl
  • Sekretariat czynny w godzinach 7:30-15:30 (pn, śr-pt) / 8:00-16:00 (wt)
           
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
Szanowni Państwo ! W dniu 8 kwietnia 2019 roku rozpoczyna się akcja strajkowa w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy, w skład którego wchodzi Przedszkole im. Marii Konopnickiej oraz Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy.

W trakcie trwania strajku proszę Państwa o zapewnienie opieki dla Waszych dzieci.
 

Wszelkie zmiany związane z akcją strajkową i wynikającymi z tego powodu zmianami przewidzianych zajęć w przedszkolu i szkole będą podawane na stronach internetowych naszych placówek, w dzienniku elektronicznym oraz w sekretariacie szkoły.

Z poważaniem
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Brodnicy

 
INFORMACJA ! Zgodnie z art. 154 ust. 4 Prawa Oświatowego Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi w Brodnicy informuje, że w roku szkolnym 2019/2020 język niemiecki jest planowany jako drugi język nauczany w klasie VII !

Kamil Dobies stypendystą projektów "Prymus Pomorza i Kujaw" oraz "Humaniści na start" (grudzień 2018)

Kamil Dobies – uczeń z klasy 8a, ponownie został stypendystą projektu "Prymus Pomorza i Kujaw" realizowanego w ramach programu ,,Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki lub przedsiębiorczości”. Ponadto został też stypendystą projektu ”Humaniści na start”, w którym należało wykazać osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim w zakresie przedmiotów humanistycznych.
Aby zostać stypendystą obu projektów, należało wykazać z trzech ostatnich lat osiągnięcia na szczeblach wojewódzkich z przedmiotów objętych projektem. Kamil miał takie osiągnięcia już od klasy piątej, kiedy to stanął do rywalizacji z szóstoklasistami na szczeblu wojewódzkim w dwóch konkursach matematycznych i został dwukrotnym laureatem. Rok później zdobył tytuł finalisty w Wojewódzkim Przedmiotowym Konkursie z Języka Polskiego.

W klasie siódmej Kamil został laureatem w finale wojewódzkim Ligi Zadaniowej oraz finalistą wojewódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Matematyki. Ponadto od czwartej klasy zajmował czołowe miejsca w Powiatowym Konkursie Ortograficznym ,,Gżegżółka” i w wielu innych konkursach. W siódmej klasie (podobnie jak w piątej) zakwalifikował się w dwóch konkursach na szczeblach wojewódzkich:
  • w przedmiotowym konkursie pod patronatem Kuratora Oświaty w Bydgoszczy,
  • w wojewódzkim finale Ligi Zadaniowej organizowanej przez Wydział Matematyki i Informatyki przy UMK w Toruniu.
Ubiegłoroczny, uzyskany przez Kamila wynik 100% i tym samym tytuł laureata, zwalnia go z egzaminu w ósmej klasie z części matematycznej.

W tym roku Kamil wziął udział w ośmiu konkursach przedmiotowych pod patronatem kuratora oświaty w Bydgoszczy. Pomyślnie przeszedł przez finały szkolne i rejonowe oraz zakwalifikował się do finału wojewódzkiego aż z pięciu przedmiotów: z matematyki, chemii, fizyki, biologii i języka niemieckiego!

W dniu 18 grudnia 2018 roku w Toruniu Kamil otrzymał wyróżnienie z rąk marszałka województwa Piotra Całbeckiego podczas uroczystej gali stypendystów, dla najlepszego stypendysty powiatu.
Wyróżnienie otrzymał także dyrektor naszej szkoły - Jacek Nagórski, za stwarzanie warunków do nauki dla uczniów szczególnie uzdolnionych.

Dla uczniów

Dla rodziców

STATYSTYKA

0.png1.png1.png3.png7.png3.png9.png
Dzisiaj84
Wczoraj124
Ten miesiąc4971
1
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka