Moje scenariusze | Moje zadania | Ulubione Zaloguj się jako nauczyciel | Zadania dla uczniów
Start > Pomoc > Korzystanie z zasobów edukacyjnych
Wybierz temat
 1. Wstęp
 2. Użytkownik zalogowany – nauczyciel
 3. Moje scenariusze
 4. Moje zadania
 5. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych
 6. Korzystanie z zasobów edukacyjnych
 7. Użytkownik niezalogowany – uczeń
 8. Wymagania techniczne

Korzystanie z zasobów edukacyjnych


Zasoby edukacyjne dzielimy następująco:

 • lekcje do nauki,
 • lekcje do prezentacji,
 • strony do nauki lub prezentacji.

Zasoby można wyszukiwać i przeglądać, używając jednej z trzech opcji wyszukiwania (zob. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych).

Największą zaletą zasobów dostępnych w Centrum Zarządzania Zasobami Edukacyjnymi jest możliwość wykorzystywania ich w prezentacjach multimedialnych podczas lekcji w szkole. Zasoby, z których chcemy korzystać podczas lekcji, należy dodać do scenariusza lekcji. Podczas odtwarzania kolejnych zasobów każdy z nich wyposażony jest w Panel nauczycielski – pomocny w prezentowaniu zagadnienia w klasie.


Pasek nawigacyjny
 
Jeśli zasób zawiera więcej niż jedną stronę, tzn. jeśli jest całą lekcją, a nie jedynie prezentacją lub stroną do nauki, to ma wówczas pasek nawigacyjny, umożliwiający poruszanie się pomiędzy stronami.

Aby użyć paska nawigacyjnego, należy:

 • kliknąć przycisk z małą strzałką w prawym górnym rogu strony z zasobem.

Spowoduje to pojawienie się paska z numerami stron i strzałkami. Chcąc wejść na daną stronę, należy kliknąć jej numer, aby zaś przejść na stronę poprzednią i następną, należy użyć strzałek (odpowiednio lewej lub prawej).


Panel nauczycielski
 
Panel nauczycielski zawiera szereg przycisków pomocnych w prowadzeniu prezentacji multimedialnej w klasie. Wszystkie przyciski widoczne są dopiero po rozwinięciu panelu za pomocą przycisku Otwórz. Kiedy panel jest rozwinięty, dostępne przyciski to:

 • przyciski Otwórz i Zamknij,
 • strzałki nawigacyjne,
 • przycisk Kalkulator,
 • przycisk Kursor,
 • przycisk Zoom,
 • przycisk Długopis,
 • przycisk Edytuj lekcję,
 • przycisk Kolor,
 • przycisk Grubość,
 • przycisk Tekst,
 • przycisk Pokaż obszar,
 • przycisk Gumka,
 • przyciski Cofnij i Przywróć,
 • przycisk Zoom in,
 • przycisk Dodaj notatkę,
 • przycisk Wyłącz dźwięk.


Przyciski Otwórz i Zamknij

Po otwarciu lekcji Panel nauczycielski jest zwinięty.
Panel można rozwinąć lub zamknąć, klikając odpowiedni przycisk – Otwórz lub Zamknij.

Strzałki nawigacyjne

Strzałki nawigacyjne działają w podobny sposób co Pasek nawigacyjny opisany wcześniej.

Aby przejść do poprzedniej lub następnej strony lekcji, należy:

 • kliknąć odpowiednią strzałkę (lewą – jeśli chcemy się cofnąć na poprzednią stronę, prawą – jeśli chcemy przejść na następną stronę ).

Przycisk Kursor

Przycisk Kursor wyłącza jakąkolwiek aktywną opcję i przywraca domyślny wygląd kursora.

Aby przywrócić domyślny wygląd kursora po użyciu innej opcji, należy:

 • kliknąć przycisk Kursor.

Przycisk Zoom

Przycisk Zoom umożliwia przybliżenie elementów na stronie poprzez narysowanie prostokąta i zwolnienie przycisku myszki (im mniejszy prostokąt, tym większe przybliżenie).

Aby przybliżyć element na stronie, należy:

 • kliknąć przycisk Zoom,
 • ustawić lupę (pokazującą się zamiast kursora) w miejscu, w którym ma się rozpocząć przybliżanie,
 • narysować prostokąt,
 • zwolnić przycisk myszki.

Aby oddalić element na stronie, należy:

 • ponownie kliknąć przycisk Zoom.

Przybliżenie aktywuje mały prostokąt w prawym dolnym rogu przybliżanego obszaru. Klikając prostokąt i przytrzymując przycisk myszki, można przenieść przybliżenie na inną część strony.

Przycisk Długopis

Przycisk Długopis umożliwia rysowanie lub zaznaczanie obszarów na stronach lekcyjnych. Narzędzie ma swoje własne rozwijane menu, otwierane za pomocą przycisku Rozwiń, z następującymi opcjami:

 • Długopis,
 • Mazak,
 • Linia,
 • Prostokąt,
 • Kontur prostokąta,
 • Koło,
 • Kontur koła.

Aby użyć jednej z opcji Długopisu, należy:

 • kliknąć przycisk Rozwiń,
 • kliknąć wybraną opcję Długopisu w rozwijanym menu,
 • rysować na stronie.

Należy wybrać kolor i grubość linii przed przystąpieniem do rysowania, gdyż wszystkie narzędzia Długopisu rysują zgodnie z dokonanym uprzednio wyborem (zob.Przycisk Kolor, Przycisk Grubość).

Przycisk Edytuj lekcję

Przycisk Edytuj lekcję umożliwia zmianę kolejności stron lekcji, jak również dodawanie i (lub) usuwanie wybranych stron.

Aby otworzyć okno edycji lekcji, należy:

 • kliknąć przycisk Edytuj lekcję.

Aby zmienić kolejność stron lekcji, należy:

 • przeciągnąć myszką pasek z tytułem lekcji w wybrane miejsce.

Aby dodać lub usunąć stronę lekcji należy:

 • odpowiednio zaznaczyć lub odznaczyć kwadracik obok tytułu strony.

Aby potwierdzić dokonane zmiany, należy:

 • kliknąć przycisk OK.

Aby anulować dokonane zmiany, należy:

 • kliknąć przycisk Anuluj.

Aby przywrócić domyślne ustawienia, należy:

 • kliknąć przycisk Resetuj.

Domyślne ustawienia można przywrócić w każdej chwili, nawet po zamknięciu okna edycji lekcji.

Przycisk Kolor

Przycisk Kolor umożliwia zmianę koloru narzędzia Długopis. Przed rozpoczęciem rysowania należy wybrać kolor z menu przycisku o tej nazwie.

Aby zmienić kolor należy:

 • kliknąć przycisk Kolor,
 • kliknąć wybrany kolor (czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski).

Przycisk Grubość

Przycisk Grubość umożliwia zmianę grubości narzędzia Długopis. Przed rozpoczęciem pisania lub rysowania należy wybrać grubość z menu przycisku o tej nazwie.

Aby zmienić grubość, należy:

 • kliknąć przycisk Grubość,
 • kliknąć wybraną grubość (cztery opcje do wyboru).

Przycisk Tekst

Przycisk Tekst umożliwia robienie notatek na stronach lekcji.

Aby napisać notatkę na stronie lekcji, należy:

 • kliknąć przycisk Tekst;
 • narysować prostokąt na stronie lekcji; aktywuje to edytor tekstowy;
 • wybrać następujące opcje:
 • rodzaj czcionki: Arial, Times, Courier,
 • kolor czcionki: czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski,
 • kolor tła: czarny, biały, czerwony, żółty, zielony, niebieski, przezroczysty,
 • styl czcionki: pogrubienie, kursywa, podkreślenie,
 • wielkość czcionki;
 • napisać notatkę w polu tekstowym.

Wielkość pola tekstowego może być dowolnie zmieniana. Aby zmienić wielkość pola tekstowego, należy:

 • pociągnąć za jeden z małych kwadracików umieszczonych na obrzeżach pola tekstowego.

Możliwa jest również zmiana położenia pola tekstowego i edytora tekstowego. Aby zmienić położenie pola tekstowego, należy:

 • kliknąć szary pasek nad opcjami dotyczącymi czcionki i tła,
 • pociągnąć edytor i pole tekstowe w wybrane miejsce.

Po zamknięciu edytora tekstowego można nadal wprowadzać zmiany do wstawionego tekstu. Aby dokonać zmian we wstawionym tekście, należy:

 • kliknąć tekst.

Dzięki temu ponownie otworzy się edytor tekstowy.

Przycisk Pokaż obszar

Przycisk Pokaż obszar umożliwia pokazanie lub uwydatnienie wybranego obszaru na stronie lekcji. Narzędzie ma swoje własne rozwijane menu, otwierane za pomocą przycisku Rozwiń, z następującymi opcjami:

 • Pokaż obszar,
 • Schowaj obrazek,
 • Ukryj zasoby.

Opcja Pokaż obszar uwydatnia wybrany fragment strony, zakrywając tym samym jej pozostałą część.
Dzięki opcji Schowaj obrazek można schować obrazki i tekst wprowadzony przez nauczyciela, a strona odzyskuje swój pierwotny wygląd.
Opcja Ukryj zasoby pozwala na ukrycie wszystkich zasobów edukacyjnych strony, na której pozostają obrazki i tekst wprowadzony przez nauczyciela.
Aby użyć jednej z powyższych opcji, należy:

 • kliknąć na przycisk Rozwiń,
 • kliknąć wybraną opcję w rozwijanym menu.

Aby przywrócić wygląd strony, należy:

 • ponownie kliknąć przycisk Pokaż obszar.

Przycisk Gumka

Przycisk Gumka umożliwia usunięcie elementów wstawionych na stronę lekcji. Narzędzie ma swoje własne rozwijane menu, otwierane za pomocą przycisku Rozwiń, z następującymi opcjami:

 • Gumka,
 • Nożyczki,
 • Wyczyść wszystko.

Opcja Gumka działa jak zwyczajna gumka do ołówków – wymazuje fragmenty tekstu lub rysunku po najechaniu na nie myszką.
Opcja Nożyczki umożliwia wymazanie całego elementu po najechaniu na niego myszką.
Opcja Wyczyść wszystko pozwala usunąć wszystkie elementy wstawione na stronę lekcji.
Aby użyć jednej z powyższych opcji, należy:

 • kliknąć przycisk Rozwiń,
 • kliknąć wybraną opcję w rozwijanym menu.

Aby cofnąć usunięcie, należy:


Przyciski Cofnij i Przywróć

Przycisk Cofnij pozwala na cofnięcie poprzedniej akcji, a przycisk Przywróć umożliwia przywrócenie poprzedniej akcji.

Aby cofnąć akcję, należy:

 • kliknąć przycisk Cofnij.

Aby przywrócić akcję, należy:

 • kliknąć przycisk Przywróć.

Przycisk Zoom in

Przycisk Zoom in umożliwia przybliżanie i oddalanie elementów na stronie lekcji. Narzędzie ma swoje własne rozwijane menu, otwierane za pomocą przycisku Rozwiń, z następującymi opcjami:

 • Przybliż,
 • Oddal,
 • Pokaż wszystko.

Opcja Przybliż umożliwia przybliżanie elementów na stronie.
Opcja Oddal pozwala na oddalanie elementów na stronie.
Dzięki opcji Pokaż wszystko można przywrócić domyślny wygląd strony.
Aby użyć jednej z tych opcji, należy:

 • kliknąć na przycisk Rozwiń,
 • kliknąć wybraną opcję w rozwijanym menu.

Przycisk Dodaj notatkę

Przycisk Dodaj notatkę umożliwia dodawanie dodatkowych stron, na których można robić notatki i rysować. Narzędzie ma swoje własne rozwijane menu, otwierane za pomocą przycisku Rozwiń, z następującymi opcjami:

 • Dodaj notatkę,
 • Usuń notatkę.

Opcja Dodaj notatkę pozwala dodać stronę (strony) do lekcji.
Opcja Usuń notatkę umożliwia usunięcie dodanej strony (stron).

Aby użyć jednej z tych opcji, należy:

 • kliknąć na przycisk Rozwiń,
 • kliknąć wybraną opcję w rozwijanym menu.

Przycisk Wyłącz dźwięk

Przycisk Wyłącz dźwięk dezaktywuje dźwięki występujące w ćwiczeniach na stronach lekcji.

Aby wyłączyć dźwięk, należy:

 • kliknąć przycisk Wyłącz dźwięk.

Aby włączyć dźwięk, należy:

 • ponownie kliknąć przycisk Wyłącz dźwięk.


Zmiana tytułu lekcji
 
Nauczyciel ma możliwość zmiany tytułu lekcji lub pojedynczej strony.

Aby zmienić tytuł lekcji lub strony, należy:

 • umieścić kursor na końcu odpowiedniego tytułu,
 • użyć przycisku Backspace na klawiaturze, aby usunąć część tytułu lub cały tytuł,
 • wpisać nowy tytuł.

Można przywrócić domyślny tytuł lekcji lub strony.

Aby przywrócić domyślny tytuł lekcji lub strony, należy:

 • kliknąć przycisk Resetuj obok tytułu.

<< Wstecz | Początek | Dalej >>
Pomoc  |  Sprawdź aktualizacje Copyright © 2008 Young Digital Planet Do góry