Moje scenariusze | Moje zadania | Ulubione Zaloguj się jako nauczyciel | Zadania dla uczniów
Start > Pomoc > Moje zadania
Wybierz temat
 1. Wstęp
 2. Użytkownik zalogowany – nauczyciel
 3. Moje scenariusze
 4. Moje zadania
 5. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych
 6. Korzystanie z zasobów edukacyjnych
 7. Użytkownik niezalogowany – uczeń
 8. Wymagania techniczne

Moje zadania


Moje zadania

Funkcja Moje zadania umożliwia nauczycielowi przygotowywanie zadań dla swoich uczniów. Może on wówczas korzystać z zasobów edukacyjnych dostępnych w portalu. Każdemu zadaniu nauczyciel musi przydzielić kod dostępu, dzięki któremu uczeń będzie mógł zadanie otworzyć i je wykonać.

Tworzenie zadań

Aby utworzyć nowe zadanie, należy:

 • kliknąć link Moje zadania w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć link Utwórz nowe zadanie w prawym górnym rogu ekranu,
 • wypełnić pola: Nazwa, Polecenie i Kod dostępu,
 • kliknąć przycisk Utwórz zadanie.

Po zapisaniu zadanie zostanie dodane do listy zadań. Na ekranie ukazującym się zaraz po zapisaniu zadania dostępne są następujące linki:

 • Wróć do listy zadań – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika do listy swoich zadań,
 • Idź na stronę główną i rozpocznij wyszukiwanie zasobów do tego zadania – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika na stronę główną portalu, z której będzie można dodać zasób (zasoby) do zadania,
 • Edytuj zadanie – kliknięcie tego linku przenosi użytkownika na ekran, na którym można dokonać zmian w nazwie, poleceniu i kodzie dostępu zadania, a także usunąć zasób (zasoby) lub całe zadanie.

Edytowanie zadań

Aby dokonać edycji zadania, należy:

 • kliknąć link Moje zadania w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć wybrane zadanie,
 • kliknąć przycisk Edytuj:
 • zmienić nazwę, polecenie, kod dostępu i (lub) usunąć wybrany zasób (zasoby),
 • kliknąć przycisk Zapisz.

Aby usunąć zadanie, należy wybrać przycisk Usuń zadanie, znajdujący się pod przyciskiem Edytuj.

Dodawanie zasobów do zadań

Aby dodać zasób do zadania, należy:

 • wybrać zasób ze spisów treści, dostępnych na stronie głównej (zob. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych),
 • po prawej stronie ekranu w sekcji Moje zadania kliknąć białą strzałkę, rozwijającą panel z opcją dodawania zasobów do utworzonych zadań,
 • z rozwijanej listy wybrać zadanie, do którego ma być dodany zasób,
 • kliknąć przycisk Dodaj do zadania.

Tak przygotowane zadanie można przydzielić uczniowi do wykonania.
Aby uczeń mógł uruchomić zadanie, należy je odblokować za pomocą przycisku Odblokuj w sekcji Akcje.


Przeglądanie wyników uzyskanych przez ucznia

Aby zobaczyć wyniki uzyskane przez uczniów po rozwiązaniu zadania, należy:

 • kliknąć link Moje zadania w lewym górnym rogu ekranu,
 • kliknąć wybrane zadanie.

Wyniki uzyskane przez poszczególnych uczniów, jak również czas zalogowania i długość sesji, widoczne będą u dołu strony.

<< Wstecz | Początek | Dalej >>
Pomoc  |  Sprawdź aktualizacje Copyright © 2008 Young Digital Planet Do góry