Moje scenariusze | Moje zadania | Ulubione Zaloguj się jako nauczyciel | Zadania dla uczniów
Start > Pomoc > Wstęp
Wybierz temat
  1. Wstęp
  2. Użytkownik zalogowany – nauczyciel
  3. Moje scenariusze
  4. Moje zadania
  5. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych
  6. Korzystanie z zasobów edukacyjnych
  7. Użytkownik niezalogowany – uczeń
  8. Wymagania techniczne

Wstęp


Centrum Zarządzania Zasobami Edukacyjnymi jest portalem przeznaczonym dla nauczycieli, ale mogą z niego korzystać także ich uczniowie. Ma on ułatwić proces edukacyjny poprzez zapewnienie atrakcyjnego i stymulującego sposobu nauczania. Jego celem jest ułatwienie nauczycielom opracowywania scenariuszy lekcji, umożliwienie im dodawania do nich interaktywnych zasobów edukacyjnych, przeprowadzania prezentacji multimedialnych, jak również przygotowywania zadań dla uczniów.

Użytkownikiem zalogowanym jest każdy nauczyciel posiadający konto w Centrum Zarządzania Zasobami Edukacyjnymi. Użytkownik taki ma nieograniczony dostęp do wszystkich funkcji portalu i jego zasobów edukacyjnych.

Użytkownikiem niezalogowanym jest uczeń i każdy inny użytkownik nieposiadający konta w Centrum Zarządzania Zasobami Edukacyjnymi. Użytkownik taki ma jedynie ograniczony dostęp do funkcji portalu i jego zasobów edukacyjnych.

Dalej >>
Pomoc  |  Sprawdź aktualizacje Copyright © 2008 Young Digital Planet Do góry