Moje scenariusze | Moje zadania | Ulubione Zaloguj się jako nauczyciel | Zadania dla uczniów
Start > Pomoc > Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych
Wybierz temat
 1. Wstęp
 2. Użytkownik zalogowany – nauczyciel
 3. Moje scenariusze
 4. Moje zadania
 5. Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych
 6. Korzystanie z zasobów edukacyjnych
 7. Użytkownik niezalogowany – uczeń
 8. Wymagania techniczne

Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych


Wyszukiwanie zasobów edukacyjnych

Zasoby edukacyjne Centrum Zarządzania Zasobami Edukacyjnymi mogą być wyszukiwane na trzy różne sposoby.
Pierwszy z nich polega na korzystaniu ze standardowej wyszukiwarki.
Drugi to wyszukiwanie zasobu ze spisu treści według przedmiotów i szkół w sekcji Spis treści po prawej stronie ekranu.
Trzeci to wyszukiwanie zasobów ze spisu treści poprzez zawężanie kryteriów wyszukiwania w sekcji Szukaj zasobów po lewej stronie ekranu.

Wyszukiwarka

Aby wyszukać zasób za pomocą wyszukiwarki, należy:

 • wpisać słowo lub wyrażenie kluczowe do wyszukiwarki u góry ekranu,
 • kliknąć przycisk Szukaj.

Wyświetlona zostanie strona z zasobami edukacyjnymi odpowiednio dobranymi do szukanego słowa lub wyrażenia kluczowego. Aby uruchomić zasób, należy kliknąć jego nazwę, a następnie przycisk Start, lub link uruchom.

Spis treści

Aby wyszukać zasób ze spisu treści według przedmiotów i szkół, należy:

 • klikając, wybrać rodzaj szkoły przy odpowiednim przedmiocie w sekcji Spis treści po prawej stronie ekranu,
 • ze spisu treści, który się pokaże, wybrać potrzebną lekcję, klikając w nią,
 • kliknąć link z nazwą lekcji lub link uruchom.

Kliknięcie linku z nazwą lekcji otworzy ekran z informacjami o zasobie.

Na tym ekranie można również wykonać następujące czynności:


Kliknięcie linku uruchom powoduje natychmiastowe uruchomienie zasobu.

Szukaj zasobów

Aby wyszukać zasób ze spisu treści poprzez zawężenie kryteriów wyszukiwania, należy:

 • klikając, wybrać odpowiednie zagadnienia spośród dostępnych kategorii w sekcji Szukaj zasobów po lewej stronie ekranu.

Kliknięcie wybranego przedmiotu umożliwi użytkownikowi przeniesienie się na ekran z listą wszystkich zasobów przypisanych do tej kategorii.
Jednocześnie pokaże się wyszukiwarka, do której wpisać można słowo lub wyrażenie kluczowe.
Kolejnym etapem zawężenia wyników wyszukiwania będzie kliknięcie wybranej szkoły. Zostanie wówczas wyświetlona kategoria Klasa.
Po wybraniu klasy wyświetlona zostanie kolejna kategoria – Rozdział. Po jej wybraniu dodana będzie kategoria Temat. Na końcu pozostanie kategoria Typ zasobu.
Po każdorazowym wybraniu opcji z dostępnych kategorii lista zasobów na środku ekranu będzie się skracać. Należy tak długo zawężać pole wyszukiwania, aż będzie się można zbliżyć do istoty zagadnienia.

Wyszukiwanie zasobu i tworzenie z nim scenariusza

Aby utworzyć scenariusz z wybranym zasobem, należy:

 • wybrać zasób ze spisów treści dostępnych na stronie głównej,
 • kliknąć link Utwórz nowy scenariusz lekcji z tym zasobem,
 • wypełnić kolejne pola,
 • kliknąć przycisk Zapisz.

Scenariusz zostanie dodany do listy scenariuszy. Aby można go edytować, należy przejść do listy scenariuszy (Start > Moje scenariusze).

Wyszukiwanie zasobu i tworzenie z nim zadania

Aby utworzyć zadanie z wybranym zasobem, należy:

 • wybrać zasób ze spisów treści dostępnych na stronie głównej,
 • kliknąć link Utwórz nowe zadanie z tym zasobem,
 • wypełnić kolejne pola,
 • kliknąć przycisk Utwórz zadanie.

Zadanie zostanie dodane do listy zadań. Aby można je edytować, należy przejść do listy zadań (Start > Moje zadania).

<< Wstecz | Początek | Dalej >>
Pomoc  |  Sprawdź aktualizacje Copyright © 2008 Young Digital Planet Do góry