Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Wystawy w bibliotece
Drukuj
2016/2017Psiaki i kociaki, to nasze kochane zwierzaki !

październik  Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

kwiecień 2012  DZIEJE PISMA, które liczą ponad 5 tyś. lat

 

Pismo jest systemem umownych znaków, za pomocą których utrwalamy język mówiony. Jednakże jest wiele sposobów za pomocą których zapisujemy mowę.

Najbardziej popularny podział wyróżnia zapis znaczeń oraz dźwięków.

 

Choć większość używanych systemów pisma jest mieszana - opiera się na systemie fonetyczno-znaczeniowym. Jednak pamiętać trzeba, że rozwój pisma przebiegał stopniowo i przez tysiąclecia. Uległ wielu przeobrażeniom zanim przyjął formę, którą posługujemy się dziś.

 

Wyróżnia się pięć podstawowych typów, wg których klasyfikuje się pismo:

  • piktograficzne (obrazkowe) - najstarszy znany system piśmienniczy, który pojawił się w 2. połowie IV tysiąclecia p.n.e., opierający się na obrazkach oddających elementy rzeczywistości. Schematyczne rysunki symbolizowały przedmioty, zwierzęta, osoby. Był to jednak niedoskonały sposób pisania, ponieważ uniemożliwiał zapis czynności, imion itp. dlatego pismo to uległo przekształceniu w pismo ideograficzne.
  • ideograficzne - pismo oparte na ideogramach, tzn. znakach reprezentujących semantyczne jednostki językowe: morfemy lub wyrazy, niezależnie od ich fonetycznej postaci. Nazwa pochodzi od greckiego idea 'idea, wyobrażenie', grapho 'piszę'. Pismo ideograficzne, to jeden z najstarszych rodzajów pisma, z niego wywodzą się w większości współczesne systemy, tj. alfabety.
  • fonetyczne - system pisma, który składa się ze znaków oddających jedynie dźwięki. Na Zachodzie pismo fonetyczne wynaleziono w 2. połowie II tysiąclecia p.n.e. na obszarach Syrii i Fenicji.
  • mieszane - pismo, w którym miesza się kilka niezależnych od siebie systemów. Jego czołowym przykładem jest pismo japońskie składające się z dwu sylabariuszy pełniących funkcję pisma fonetycznego - katakana i hiragana, oraz ze znaków chińskich (Kanji), które na ogół pełnią jedynie funkcję ideogramów, jednak ze względu na zapożyczenia językowe z chińskiego w ograniczonym stopniu można z niektórych z nich wnioskować o ich lekcji, a więc w minimalnym stopniu są również pismem fonetycznym.
  • węzełkowe - sposób zapisu z wykorzystaniem sznurka, na którym różnym rodzajom węzłów oraz ich kombinacjom przypisuje się odrębne znaczenia. Najbardziej znanym i najlepiej zbadanym przykładem jest kipu, używane w Ameryce Południowej przez Inków. Wiadomo jednak, że pismo węzełkowe używane było również w Chinach.

 

 

17 październik  Rocznica śmierci Fryderyka Chopina

 

W 2010 roku obchodziliśmy Rok Chopinowski, w którym minęła 200. rocznica urodzin Fryderyka Chopina.

17 października obchodzimy rocznicę jego śmierci.

Fryderyk zmarł w 1849 roku w Paryżu. Był naszym, jak i światowym, największym przedstawicielem muzyki okresu romantyzmu. Był nazywany poetą fortepianu

 

Jako 8-letni chłopiec wziął udział w swoim pierwszym publicznym koncercie w Pałacu Kaznowski

 

Jego dorobek artystyczny, pomimo tak krótkiego życia (przeżył 39 lat), jest bardzo imponujący. Komponował m.in.: Polonezy, Mazurki, Nokturny, Scheza, Ballady, Etiudy, Preludia, Sonaty i inne.

 

Chopin do dziś uważany jest za największego kompozytora polskiego, ale rola jego muzyki – acz nawiązywali do niej prawie wszyscy polscy kompozytorzy przez wiele następnych pokoleń – zdecydowanie wykraczała poza samą muzykę. Patriotyczną wymowę jego dzieł odczytywali nie tylko Polacy. Robert Schumann w 1836 roku na łamach „Neue Zeitschrift für Musik” napisał:
Gdyby potężny samowładny monarcha z północy wiedział, jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina, w prostych melodiach jego mazurków, zabroniłby tej muzyki. Dzieła Chopina to armaty ukryte w kwiatach.

 

 

26 maj  Dzień Matki

 

Z okazji Dnia Mamy składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim mamusiom.

 

WRÓŻKA

Mamo, mamo, dobra wróżko

coś powiemy ci na uszko:

Wróżysz nam dobre dni,

umiesz w śmiech zamienić łzy,

Ciepłe sny niesiesz nam do poduszki,

w oczach masz słońca blask

i od burz chronisz nas.

Nawet w bajkach nikt nie znajdzie lepszej wróżki!

 

 

 

 

23 kwiecień  Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

 

W 1926 r. wydawca z Walencji, Vicente Clavel Andrés, wystąpił z pomysłem zorganizowania "Dnia Książki" w Hiszpanii. Od razu pomyślał, że musi być ono związane z postacią Miguela de Cervantesa.

 

Początkowo miała to być domniemana data urodzin Cervantesa: 7 października. Ale ze względu na jej niepewność zdecydowano się na obchodzenie "Dnia Książki" 23 kwietnia. Przypada wtedy rocznica śmierci Cervantesa, urodzin i śmierci Szekspira oraz śmierci innego hiszpańskiego pisarza, Inki Garcilasa de la Vega.

Wszyscy trzej zmarli 23.04.1616 r., choć, datę śmierci Szekspira podaje się wg kalendarza juliańskiego, a pozostałych dwóch – wg gregoriańskiego.

 

Od 1930 r. "Dzień Książki" jest oficjalnym świętem w Hiszpanii, od 1964 – we wszystkich krajach hiszpańskojęzycznych, a w 1995 r. UNESCO ogłosiła go Międzynarodowym Dniem Książki i Praw Autorskich.

 

Ponieważ 23 kwietnia jest też świętem narodowym Katalonii, dniem jej patrona - św. Jerzego, był to od dawna dzień hucznie tam obchodzony.

 

Istniała dawno tradycja, iż tego dnia na pamiątkę pokonania przez św. Jerzego smoka (z którego krwi miały wyrastać róże), obdarowywano kobiety czerwonymi różami. Potem – w zamian – kobiety zaczęły darowywać swym mężom i narzeczonym książki.

 

Podarunek z róż i książek, to dziś przepiękny zwyczaj związany ze "Świętem Książki" nie tylko w Hiszpanii.