Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


GIODO dzieciom: "Twoje dane - Twoja sprawa" (rok szkolny 2012/2013)
Drukuj

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego  "Twoje dane - Twoja sprawa", realizowanego przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, a skierowanego przede wszystkim do dzieci i młodzieży.

 

Celem programu jest kształtowanie świadomych i odpowiedzialnych postaw wśród uczniów w wieku 7-16 lat, związanych z tematyką ochrony danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności, które w wymiarze politycznym i społecznym staje się fundamentem wolnego społeczeństwa i demokratycznego państwa,  stanowiące podstawową wartość.

 

Każdy człowiek ma prawo do poznania swoich praw i korzystania z nich !

 

W ramach programu zostaną przeprowadzone zajęcia na lekcjach ogólnokształcących (m.in. informatyce, historii, godzinie wychowawczej, języku angielskim) przez odpowiednio przygotowanych nauczycieli, na których dzieci będą mogły poszerzyć swoją wiedzę na temat poszanowania praw człowieka oraz przyłączyć się do obchodów Europejskiego Dnia Ochrony Danych Osobowych.

 

Więcej informacji o projekcie na stronie www.giodo.gov.pl/giododzieciom

 

Zakończenie projektu w naszej szkolezobacz artykuł