Spotkanie uczniów z Prezesem Związku Sybiraków w Brodnicy (kwiecień 2017)
Drukuj

12 kwietnia 2017 roku pani Aleksandra Lechowicz zorganizowała w bibliotece niecodzienną lekcję historii. Wzięli w niej udział szóstoklasiści z Koła Historycznego prowadzonego przez pania Zytę Nagórską oraz uczniowie z Koła Przyjaciół Książki.

Na spotkanie z uczniami zaproszono Prezesa Związku Sybiraków w Brodnicy pana Jarosława Michałowskiego, który w niezwykle ciekawy sposób opowiedział o losach i przeżyciach brodniczan uwikłanych w trudną historię naszej ojczyzny, zesłanych w głąb Związku Radzieckiego, pomordowanych i zamęczonych w łagrach sowieckich. Część opowiadań uwieczniliśmyna filmie

Dopełnieniem wzruszającej i bardzo realistycznej lekcji, była wystawa książek związanych tematycznie z II wojną światową.

Pan Michałowski przekazał uczniom książkę "Skazani bez wyroku. Wspomnienia brodnickich Sybiraków", w której umieścił osobistą dedykację oraz zaprosił wszystkich do odwiedzenia "Izby Pamięci" w Technikum im. Zesłańców Sybiru przy ulicy Karbowskiej w Brodnicy.