Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Regulaminy biblioteki
Drukuj
REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
 1. Ze zbiorów biblioteki mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i rodzice.
 2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres dwóch tygodni.
 3. Uczeń przygotowujący się do konkursów, olimpiad ma prawo wypożyczyć większą ilości książek.
 4. Książki należy szanować. Zauważone uszkodzenia książki należy zgłosić bibliotekarzowi.
 5. W przypadku zniszczenia lub zgubienia książki należy ją odkupić bądź zwrócić inną o równej wartości, po uzgodnieniu z bibliotekarzem.
 6. Uczeń zmieniający szkołę w trakcie roku szkolnego zobowiązany jest oddać wypożyczone pozycje.
 7. Wypożyczone książki należy zwrócić do biblioteki na dwa tygodnie przed zakończeniem roku szkolnego.

REGULAMIN CZYTELNI
 1. Z czytelni może korzystać każdy uczeń i pracownik szkoły.
 2. W czytelni obowiązuje cisza.
 3. Zabrania się spożywania posiłków i napojów.
 4. Plecaki należy zostawić w wyznaczonym miejscu.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów - księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni tylko na miejscu.
 6. Przed opuszczeniem czytelni czasopisma należy odnieść na ustalone miejsca, a książki zwrócić bibliotekarzowi.
 7. Osoby korzystające z czytelni zobowiązane są wpisywać się do "zeszytu czytelni”.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z KOMPUTERóW
Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej (ICIM)
 1. Ze stanowisk komputerowych w bibliotece mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły, w godzinach pracy biblioteki, pod opieką bibliotekarza.
 2. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 3. Stanowisko komputerowe służy do wyszukiwania informacji w sieci Internet wyłącznie w celach edukacyjnych.
 4. Uczeń jest zobowiązany podać bibliotekarzowi tematykę zagadnień poszukiwanych w sieci Internet.
 5. Z jednego komputera mogą korzystać najwyżej dwie osoby.
 6. Programy multimedialne udostępniane są jedynie na miejscu, nie ma możliwości wypożyczenia ich do domu.
 7. Zabrania się korzystania z poczty elektronicznej, stron internetowych upowszechniających przemoc, prowadzenia rozmów, korzystania z gier i zabaw. Korzystanie z gier jest możliwe tylko za zgodą bibliotekarza.
 8. Użytkownik zobowiązany jest dokonać wpisu do „zeszytu odwiedzin” - datę, imię, nazwisko, klasę i nazwę programu, z którego korzystał.
 9. W czasie krótkich przerw komputery są wyłączone.
 10. Użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.
 11. Obowiązuje zakaz spożywania posiłków i picia napojów oraz używania telefonów komórkowych.
 12. Użytkownik chcący korzystać z nośnika informacji (dyskietka, płyta CD/DVD, Pendrive) ma obowiązek zgłoszenia tego faktu bibliotekarzowi.
 13. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania jakichkolwiek zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych komputera.
 14. Z drukarki, skanera lub kopiarki można korzystać tylko po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu bibliotekarzowi (wyłącznie materiały potrzebne na zajęcia).
 15. Czas jednorazowego korzystania z komputera wynosi do jednej godziny. Przedłużenia czasu można dokonać w uzasadnionych wypadkach za zgodą bibliotekarza.
 16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi.
 17. Po zakończeniu pracy, stanowisko komputerowe należy pozostawić w idealnym porządku.
 18. W przypadku nie stosowania się do w/w punktów regulaminu, bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika, jak również nałożenia kary w postaci całkowitego lub czasowego zakazu korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.