Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Policjant o bezpieczeństwie na drodze (klasa 2C, wrzesień 2010)
Drukuj

Dnia 10 września 2010 roku klasę 2C (wychowawca: Monika Kaliszer) odwiedził kierownik brodnickiej drogówki mł. asp. Piotr Kotewicz, który przeprowadził z dziećmi pogadankę na temat ich bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

 

 

 

 

Pod koniec spotkania pan Piotr podarował wszystkim uczniom odblaski, które dzieci mają obowiązek nosić w czasie poruszania się po drodze, zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego.

Przepis ten nakłada taki obowiązek na dzieci do 15 roku życia.