Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Projekty unijne
Drukuj
"Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas 1-3"

(rok szkolny 2010/2011 i 2011/2012)

 

W projekcie brali udział uczniowie z klas 1-3. W pierwszym roku funkcjonowało 15 grup, gdzie:

 • w klasie 2 - pokonywanie trudności w czytaniu i pisaniu oraz zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne (4 uczniów)
 • w klasie 3 - pokonywanie trudności matematycznych

 

Oprócz tego uczniowie rozwijali swoje zainteresowania:

 • matematyczne (klasy 1)
 • matematyczno-przyrodnicze (klasy 2)
 • plastyczno-techniczne (klasy 3)

 

Była także możliwość wzięcia udziału w zajęciach:

 • logopedycznych (2 osoby)
 • psychoedukacyjno-socjoterapeutycznych (klasy 2-3, 19 osób)
 • gimnastyce korekcyjnej (12 osób)

 

Ogółem w projekcie wzięło udział 109 uczniów i 12 nauczycieli.

 

 

"e-Usługi, e-Organizacja - pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych województwa kujawsko-pomorskiego"

(rok szkolny 2010/2011)

 

W ramach realizacji zadania pn. "Wyposażenie oddziałów od I do III szkół podstawowych w zestawy do interaktywnego nauczania" nasza szkoła otrzymała 9 zestawów tablic multimedialnych z projektorem oraz laptopy z oprogramowaniem.

 

 

"Inwestujemy w siebie"

(rok szkolny 2010/2011)

 

W projekcie uczestniczyli uczniowie klas 6., którzy brali udział w zajęciach:

 • z zakresu j.angielskiego (10 osób)
 • wyrównawczych z j.polskiego i matematyki (10 osób)
 • z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (10 osób)
 • komputerowych (10 osób)

 

 

PODNOSZENIE OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH

(maj 2010 - marzec 2011)

 

Celem projektu było uzyskanie przez uczniów lepszych wyników na sprawdzianie po klasie 6. oraz podniesienie samooceny i motywacji do nauki.

 

W programie wzięło udział 60 uczniów klas piątych i szóstych.

 

W ramach projektu zaplanowaliśmy:

 • zajęcia wyrównawcze z matematyki dla 3 grup po 10 osób
 • dwa koła rozwijające zainteresowania z przyrody i informatyki - po 15 osób w grupie.

 

Strona internetowa projektuhttp://projektunijny.cen.bydgoszcz.pl

 

 

"Wykształceni i z perspektywami"

(rok szkolny 2009/2010)

 

W projekcie wyrównywania szans, uczestniczyli uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych, uczęszczający na dodatkowe zajęcia, które obejmowały:

 • nauki języka angielskiego zakończone wewnętrznym egzaminem (120 godzin)
 • zajęcia rozwijające z języków obcych (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające IT (60 godzin)
 • zajęcia rozwijające z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych (60 godzin)
 • zajęcia wyrównawcze (30 godzin)
 • warsztaty psychologiczne (5 godzin)
 • doradztwo edukacyjno-zawodowe (15 godzin)

 

Termin zajęć: październik 2009 - czerwiec 2010

 

 

PRACOWNIA KOMPUTEROWA Z EFS

(czerwiec 2007)

W czerwcu 2007 roku w naszej szkole uruchomiono nową pracownię komputerową współfinansowaną przez Europejski Fundusz Społeczny, który wcześniej w ramach realizacji projektu z Ministerstwem Edukacji i Nauki, wyposażył naszą bibliotekę w nowe komputery.

 

 

 

Projekt "PRACOWNIE KOMPUTEROWE DLA SZKÓŁ" pomagał wyposażyć szkoły w pełną infrastrukturę sieciową wraz ze stanowiskami komputerowymi dla nauczyciela i uczniów.

 

Dostaliśmy łącznie 10 komputerów użytkowych + serwer, laptop, projektor, skaner i drukarkę.

 

Wszystkie komputery posiadają stały dostęp do Internetu. Wyposażenie obejmuje system operacyjny oraz pakiet biurowy.

Dodatkowo, w ramach projektu zostało przeszkolonych kilku nauczycieli, nie związanych z Informatyką, którzy otrzymali wskazówki, dotyczące możliwości wykorzystania pracowni komputerowej na swoich zajęciach.