Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


O świetlicach
Drukuj

W szkole działają dwie świetlice, w dwóch oddzielnych pomieszczeniach, otwarte cały tydzień - od poniedziałku do piątku.

 

Jedna ze świetlic prowadzona jest przez szkołę, natomiast druga przez Brodnickie Stowarzyszenie Oświatowe (tzw. Świetlica Środowiskowa).

 

Przy świetlicy szkolnej usytuowana jest sala obiadowa, w której uczniowie otrzymują posiłki.

W każdej ze świetlic znajduje się opiekun, który odpowiada za dzieci i organizuje im czas wolny. Do dyspozycji są komputery, sprzęt multimedialny, sprzęt sportowy i oczywiście różnego typu zabawki {#emotions_dlg.smile}

Do Świetlicy Środowiskowej mogą należeć uczniowie mający trudną sytuację materialną lub rodzinną.

GODZINY OTWARCIA

ŚwietlicaGodziny
szkolna 645 - 1615
środowiskowa 1330 - 1530

 

 

Regulamin świetlicy szkolnej
 1. Wychodzimy ze świetlicy tylko za zgodą nauczyciela.
 2. Słuchamy i szanujemy wszystkich nauczycieli.
 3. Nie robimy nikomu krzywdy. Dbamy o bezpieczeństwo swoje i innych.
 4. Nie biegamy po stołówce, nie chodzimy po krzesłach.
 5. Nie krzyczymy, mówimy do siebie spokojnym głosem.
 6. Ładnie się wysławiamy. Nie sprawiamy nikomu przykrości, nie ubliżamy - jesteśmy uprzejmi.
 7. Dbamy o zabawki i gry. Po skończonej zabawie odkładamy je na miejsce.
 8. Świetlica i stołówka nie jest boiskiem, dlatego nie gramy w piłkę, nie kopiemy innych przedmiotów.
 9. Podczas odrabiania lekcji nie hałasujemy i nie przeszkadzamy innym.
 10. Podczas spożywania obiadu nie hałasujemy, nie rozmawiamy, nie przeszkadzamy innym.
 11. Z komputerów korzystamy zgodnie z regulaminem:
  • w każdym miesiącu losowany jest tydzień, w którym komputery nie będą używane
  • w każdym tygodniu losowany jest dzień bez komputera
  • z komputerów korzystamy w godzinach od 11:30 - 12:35 oraz od 14:35.
  • przy komputerze znajduje się tylko jedna osoba, pozostałe czekają na swoją kolejkę, umilając sobie czas np. jakąś zabawą.
  • z komputera korzystamy wg ustalonej listy
  • czas, w jakim korzysta się z komputera ustala nauczyciel

 

 

Dzienny plan zajęć świetlicy szkolnej

GodzinaZajęcia
700 - 800 czas gromadzenia się dzieci uczęszczających do świetlicy, zajęcia wg zainteresowań
800 - 1130 zajęcia wynikające z rocznego planu pracy świtlicy, zajęcia plastyczno-techniczne, ruchowe
1130 - 1235 gry i zabawy stolikowe, komputerowe, zabawy wg zainteresowań
1235 - 1320 obiad, przygotowanie do odrabiania prac domowych
1320 - 1435 odrabianie prac domowych, słuchanie i czytanie bajek, zajęcia w kręgu (ćwiczenia słuchowe, wzrokowe, motoryczne), zabawy na świeżym powietrzu
1435 - 1530 oglądanie filmów i bajek, gry stolikowe, komputerowe
1530 - 1600 odchodzenie dzieci do domów, zabawy wg zainteresowań

 

 

CO ROBIMY W ŚWIETLICY

W oczekiwaniu na lekcje lub na rodzica można rozwijać swoją wyobraźnię i zdolności manualne. Oczywiście w świetnym towarzystwie koleżanek.

Można powylegiwać się na miękkich gruszkach, poudawać kanapkę lub żółwia. Chętnych jest zawsze kilku, tak więc czasem trzeba powalczyć o gruszkę, oczywiście na wesoło.

Kiedy już zajęcia plastyczne dobiegają końca, można się troszeczkę pogimnastykować. Gdy nie wychodzi samemu, zawsze można liczyć na pomocną dłoń koleżanki lub kolegi.