Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


O bibliotece
Drukuj

Biblioteka Szkolna zajmuje obszerne pomieszczenie składające się z wypożyczalni i czytelni oraz pomieszczenia technicznego.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Księgozbiór biblioteki liczy około 13 tys. pozycji klasyfikowanych wg UKD (Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej) i obejmuje:

 • literaturę dla dzieci i młodzieży
 • literaturę dla dorosłych
 • literaturę popularnonaukową
 • zbiory regionalne
 • lektury
 • broszury
 • wydawnictwa multimedialne (kasety wideo, płyty CD, DVD)
 • dokumenty wewnątrzszkolne

 

W bibliotece istnieją dwa katalogi: alfabetyczny i rzeczowy, do których mają dostęp wszyscy wypożyczający za pomocą udostępnionej strony Internetowej (wewnątrz naszej sieci).

 

Z początkiem roku szkolnego 2009/2010 wprowadziliśmy w pełni elektroniczny system wypożyczeń z wykorzystaniem czytnika laserowego, kart bibliotecznych i kodów kreskowych, którego głównym zadaniem jest usprawnienie pracy bibliotekarza.

 

 

 

Ponadto na wyposażeniu biblioteki znajduje się telewizor, magnetowid, odtwarzacz DVD, kopiarka.

 

GŁÓWNE ZADANIA BIBLIOTEKI
 • rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych uczniów i nauczycieli
 • gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów
 • prowadzenie działalności informacyjnej
 • wspomaganie realizacji programów nauczania i wychowania
 • realizacja programu edukacji czytelniczej i medialnej
 • prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa
 • selekcja księgozbioru
 • sporządzanie planów pracy i sprawozdań
 • współpraca z placówkami oświatowymi i innymi bibliotekami

 

INTERNETOWE CENTRUM INFORMACJI MULTIMEDIALNEJ (ICIM)

W sierpniu 2006 roku w ramach realizacji projektu Ministerstwa Edukacji i Nauki współfinansowanego przez Unię Europejską otrzymaliśmy 4 nowe komputery z monitorami i sieciowe urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka i kopiarka) wraz z edukacyjnym oprogramowaniem multimedialnym, z których może korzystać każdy uczeń.


Biblioteka posiada dostęp do Internetu, monitorowany oprogramowaniem blokującym strony niebezpieczne dla dzieci i młodzieży.