Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Historia szkoły
Drukuj

Wykorzystując sprzyjającą w naszym kraju atmosferę budowy szkół z okazji obchodów 1000-lecia państwa polskiego, postanowiono na terenie osiedla Grażyny w Brodnicy wybudować duży i nowoczesny gmach szkolny.

Brodnickie Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane w Brodnicy przystąpiło w kwietniu 1966 roku do budowy nowej szkoły. Gmach w stanie surowym był gotowy wiosną 1968 roku.


Pierwszym dyrektorem szkoły został Jerzy Skorupski.
Dnia 1 września 1968 roku pierwszy raz rozpoczęto nauką w naszej szkole.

 

PIERWSZY DYREKTOR

OBECNY DYREKTOR

Jerzy Skorupski (1968-1994)

Jacek Nagórski (od 1994 roku)

 

30 października 1968 roku powołano po raz pierwszy Komitet Rodzicielski. 30 sierpnia 1971 roku pokryto płytkami boisko szkolne. 8 listopada 1971 roku wybudowano nowe boiska sportowe. W naszej szkole zaczął działać także zespół muzyczny "Mozaika".

 

 

Budynek szkolny jest doskonale widoczny z różnych punktów miasta. Posiada przestronne i jasne izby lekcyjne, duże korytarze, nowoczesną salę gimnastyczną, bibliotekę, kuchnię i świetlicę.

 

BIBLIOTEKA

dawniej

obecnie


I SALA PRZYRODNICZA (nr 33)

dawniej

obecnie


II SALA PRZYRODNICZA (nr 34 - dawniej fizyczna)

dawniej

obecnie


SALA HISTORYCZNA (nr 36)

dawniej

obecnie

 

5 czerwca 1976 roku wykonano pierwszy, kapitalny remont szkoły. Ponadto ogrodzono budynek szkolny i odnowiono jego elewację. 10 października 1987 roku dokonano otwarcia harcówki i przekazania jej we władanie hercerzom naszego szczepu.

 

W 1994 roku wybrano nowego dyrektora szkoły. Został nim Jacek Nagórski.

 

Po wielu latach opieki Jednostki Wojskowej nad szkołą placówkę przejął Samorząd Miejski. Wyposażono budynek w nowoczesny system grzewczy. Zostały odnowione wszystkie sanitariaty. Kuchnię szkolną wyposażono w nowoczesny osprzęt i urządzenia. Wykonano kapitalny remont dachu szkoły. Obecnie działa również nowoczesna Pracownia Komputerowa oraz Pracownia Multimedialna.

 

Od 1994 roku działa Rada Szkoły, skupiająca przedstawicieli rodziców, nauczycieli i uczniów. Fundusze pozyskane przez Radę pozwoliły na zakupienie sprzętu audio-video i nowych mebli. W szkole odbywają się w szkole festyny, których celem jest ukazanie szkoły jako nowoczesnej i postępowej placówki oświatowej.

 

W 1998 roku nasza szkoła przyjęła imię 700-lecia Brodnicy.

 

Od 1 września 2012 roku szkoła została połączona z Przedszkolem im. Marii Konopnickiej w Brodnicy. Od tego czasu jesteśmy Zespołem Szkolno-Przedszkolnym nr 3 w Brodnicy.