Projekt edukacyjny z kotem Amadeuszem (wrzesień 2022 - maj 2023)

Od września 2022 roku do maja 2023, dzieci ze świetlicy szkolnej brały udział w projekcie edukacyjnym pt. "Z kotem Amadeuszem przez świat wartości i emocji".

Cele projektu do osiągnięcia przez dziecko/ucznia:
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania, nazywania oraz rozróżniania emocji;
 • kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami;
 • kształtowanie umiejętności rozwiązywania problemów;
 • kształtowanie postaw prospołecznych;
 • pobudzenie poczucia własnej wartości;
 • kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji - podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/20023;
 • wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci - podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.

Cele projektu do osiągnięcia przez nauczyciela:
 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania potrzeb rozwojowych dzieci/uczniów;
 • doskonalenie umiejętności doboru metod i form pracy do realizacji założonych celów projektowych;
 • doskonalenie posługiwania się narzędziami TIK;
 • doskonalenie umiejętności pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących;
 • rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych - podstawowy kierunek realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023.
Zadania zrealizowane na świetlicy szkolnej
5 wrzesień 2022
Poznajemy kota Amadeusza, słuchamy wierszyka, piosenki wprowadzającej, kolorujemy obrazek z postacią Amadeusza, wspólne zabawy z Amadeuszem.

7 wrzesień 2022
Światowy Dzień Fair Play- wysłuchanie wierszyka, rozmowa nt. przeczytanej treści, podział na grupy, gra w piłkarzyki, zabawy ruchowe na dworze uwzględniające zasady fair play.

4 październik 2022
Światowy Dzień Lenistwa- rozmawiamy o nudnym dniu, kiedy nie możemy sobie znaleźć zajęcia, leniuchowanie na macie.

8 listopad 2022
Europejski Dzień Zdrowego Jedzenia - rozmowa nt. zdrowego jedzenia, co powinniśmy jeść, a czego unikać, piramida żywienia, film edukacyjny dla dzieci, kolorowanka zdrowy talerz.

29 listopad 2022
Międzynarodowy Dzień Dzielenia się - czy lubimy się dzielić swoimi rzeczami, jak się wtedy czujemy, czemu trzeba się dzielić z innymi, zabawy z klockami, wspólnie budujemy, układamy.

17 luty 2023
Dzień Kota- obchodzimy święto Amadeusza, wspólnie z uczniami kolorujemy przyjaciół naszego kotka, śpiewamy sto lat.

14 marzec 2023
Międzynarodowy Dzień Zadawania Pytań - gramy w gry, w których zadajemy pytania, kto pierwszy odgadnie wygrywa.

24 marzec 2023
Europejski Dzień Talentów - co to jest talent? Szukamy własnego talentu, bierzemy udział w konkursie talentów.

3 kwiecień 2023
Dzień Książki dla Dzieci - wizyta uczniów w bibliotece szkolnej, poznajemy zawód bibliotekarza, zapoznajemy się z asortymentem biblioteki, opowiadamy o książkach, które lubimy czytać.

Koordynatorem projektu była pani Paulina Barczak, której organizacyjnie pomagały panie: Anna Laskowska i Joanna Traczykowska.

e-KSIĄŻKA   ZDJĘCIA

STATYSTYKA

0.png4.png7.png1.png9.png2.png9.png
Dzisiaj38
Wczoraj161
Ten miesiąc2490
3
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka