Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
im. 700-lecia Brodnicy w Brodnicy
ul. Nowa 34, 87-300 Brodnica (woj. kujawsko-pomorskie)
WAŻNE INFORMACJE
  Konsultacje dla uczniów klas VIII i pozostałych klas ! 

Wszystkim uczniom z klas VIII oraz z pozostałych klas I–VII, umożliwiamy konsultacje on-line indywidualne lub w małych grupach, z nauczycielami wszystkich zajęć edukacyjnych.
Dbając o BEZPIECZEŃSTWO Państwa dzieci, konsultacje odbywają się z wykorzystaniem platformy CLASSROOM, zgodnie z podanym i realizowanym planem zajęć. Konsultacje mają charakter dobrowolny i są skierowane do tych uczniów, którzy przystąpią m.in. do egzaminu ósmoklasisty.
Zależy nam, aby uczniowie w pierwszej kolejności korzystali z konsultacji z matematyki, języka polskiego i języka angielskiego, a w miarę potrzeb, także z innych przedmiotów. Na konsultacjach uczeń ma możliwość wyjaśniania trudnych kwestii, poprawę ocen, usystematyzowania materiału, czy rozmowy z nauczycielem.

  Informacja dla rodziców uczniów klas I-III ! 

W związku z planowanym od 25 maja 2020 roku przywracaniem zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasta Brodnicy, informujemy:
 1. Realizacja podstawy programowej dla wszystkich uczniów klas I-III będzie odbywała się w dotychczasowej formie, to znaczy z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (nauka zdalna) z wykorzystaniem platformy CLASSROOM i NUADU. Jest to forma, która sprawdza się w naszej szkole i co najważniejsze, jest BEZPIECZNA dla Państwa dzieci.
 2. Uczniom klas I-III, zgłoszonym do szkoły przez rodziców, zostanie zapewniona w szkole opieka, w oparciu o procedury opracowane zgodnie z wytycznymi MEN i GIS.
 3. Przypominamy, że pierwszeństwo w opiece mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz rodzice, którzy nie mogą połączyć pracy zawodowej z opieką nad dzieckiem.

  Ponowne otwarcie przedszkoli miejskich ! 

Od dnia 7 maja 2020 roku rozpoczęło funkcjonować Przedszkole nr 6 w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 1 - oddziały na ulicy Królowej Jadwigi 3. Przedszkole pracuje w godzinach 6:00-16:00. Do przedszkola uczęszcza 12 zgłoszonych dzieci, które do 12 marca uczęszczały do przedszkoli miejskich, a których rodzice nie mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.

W przypadku kolejnych dzieci, których rodzice nie będą mieli możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu, należy zgłosić taką potrzebę do „rodzimego” przedszkola na 7 dni przed planowanym posłaniem dziecka do przedszkola.

Przypominamy, że pierwszeństwo mają dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Adresy e-mail i telefony do miejskich przedszkoli:
 1. ZSP nr 1 – jedynkabrodnica@wp.pl | 502 712 733
 2. ZSP nr 2 – p-zielona@wp.pl | 56 493-46-06
 3. ZSP nr 3 – przedszkole@zsp3.brodnica.pl | 514 951 639
Przydatne strony w zdalnym nauczaniu
 1. Kujawsko-Pomorska e-Szkoła
 2. dyktanda.pl - nauka ortografii
 3. Matematyczne ZOO - nauka matematyki
 4. W-F online - ćwicz w domu
 5. Wordwall - ćwiczenia interaktywne
 6. SQULA.pl - gry i quizy ze wszystkich przedmiotów szkolnych
 7. Zdalne Lekcje
 8. Lektury szkolne
 9. FB - Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
 10. Muzeum II Wojny Światowej
 11. Zwiedzanie Muzeum Powstania Warszawskiego (na żywo)
 12. Portal edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej
 13. IPN Przystanek historia
 14. Ninateka - filmy dokumentalne, fabularne, reportaże, animacje, filmy eksperymentalne, zapisy spektakli teatralnych i operowych, rejestracje koncertów, relacje dokumentujące życie kulturalne i społeczne oraz audycje radiowe
 15. Muzykoteka Szkolna
 16. Polskie Radio Dzieciom

Szkolny Konkurs "Ładnego pisania" klas II i III (luty 2009)

Pod koniec lutego 2009 roku klasy drugie i trzecie brały udział w konkursie "Ładnego pisania". Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów kaligrafii, czyli sztuki pięknego pisania.

W konkursie brało udział 30 uczniów wyłonionych z klas przez uczących nauczycieli. Zadaniem uczestnika było przepisanie tekstu drukowanego w czasie 45 min. na arkusz papieru kancelaryjnego.

Na ocenę prac wpływ miały takie czynniki jak:
 • bezbłędność zapisu
 • brak ozdobników, poprawek i kreśleń
 • czytelność zapisu
 • estetyka pisma
 • strona graficzna
 • układ, akapity
W czasie konkursu obowiązywał całkowity zakaz używania korektorów.

Oceny prac dokonało jury w następującym składzie: Danuta Dobrzalska, Justyna Kopeć, Kornelia Stachowska.

Głównym organizatorem konkursu była pani Grażyna Kruszyńska.


WYNIKI KONKURSU
drugoklasiści trzecioklasiści

Miejsce I

nie przyznano

 

Miejsce II

Mateusz WRÓBLEWSKI - III b

 

Miejsce III

Magdalena BROKOS - II c

Kamil KORONOWSKI - II a

 

Wyróżnienie otrzymała:

Agata PARAFIANOWICZ - II a

Miejsce I

Weronika PŁOTKA - III c

Marcin SZOSTAK - III a

 

Miejsce II

Joanna WASIK - III b

 

Miejsce III

Maria CHEŁMIŃSKA - III b

Szymon NASTAŁY - III b

 

Wyróżnienie otrzymali:

Karolina SEWERYN - III c

Katarzyna PIOTROWSKA - III a


Wszystkie nagrodzone prace zostały wyeksponowane na ogólnodostępnej wystawce, jako wzór estetycznego pisania. Konkurs pokazał, że dzieci, wbrew powszechnym narzekaniom, potrafią pięknie pisać.

STATYSTYKA

0.png1.png9.png7.png8.png0.png9.png
Dzisiaj181
Wczoraj248
Ten miesiąc181
3
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka