Procedura kontaktów rodziców ze szkołą
STYPENDIUM dla UCZNIÓW ze średnią ocen co najmniej 5,50
Treść uchwały Rady Miejskiej w Brodnicy dotyczącej stypendium
Wniosek o przyznanie stypendium za wyniki w nauce
OBIADY W SZKOLE
Wszystkie informacje, dotyczące korzystania z obiadów w szkole, znajdują się w menu Stołówka

Szanowni Państwo,

w dniu 1 września 2021 roku Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego rozpoczął nowy nabór stypendystów na rok szkolny 2021/2022 do projektu pn. „Prymus Pomorza i Kujaw”. Przedsięwzięcie realizowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.
Informacje o naborze
Uczestnikami projektu mogą zostać uczniowie klasy 7 lub 8 szkoły podstawowej, liceum, technikum lub szkoły branżowej, znajdujących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, z wyłączeniem szkół dla dorosłych. Stypendia przyznawane będą tym uczniom, którzy spełnią następujące kryteria:
 1. otrzymali w poprzednim roku szkolnym promocję do następnej klasy bądź świadectwo ukończenia szkoły,
 2. uzyskali jedno z osiągnięć w konkursach lub olimpiadach określonych w załącznik nr 1 lub w załączniku nr 2 do regulaminu w jednym z dwóch poprzednich lat szkolnych,
 3. uzyskali w poprzednim roku szkolnym co najmniej jedną ocenę celującą lub bardzo dobrą spośród przedmiotów: przyrodniczych, informatycznych, języków obcych, matematyki, przedsiębiorczości, realizowanych jako obowiązkowe zajęcia edukacyjne,
 4. uzyskali co najmniej dobrą ocenę z zachowania.
Nabór zakończony zostanie 30 września 2021 roku!

Regulamin przyznawania stypendium (w załączniku poniżej) oraz informacje na stronie internetowej edukacja.kujawsko-pomorskie.pl w zakładce "Prymus Pomorza i Kujaw".

Informacji udzielają:
 • Maria Bartkowska - tel. 668 507 768, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Piotr Nadolny - tel. 668 506 961, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Załączniki
Pobierz plik (Regulamin_2021-2023_PRYMUS.pdf) Regulamin przyznawania stypendium

Plik PDF jest dokumentem, który moża otworzyć programem Adobe Reader
Plik PPS jest prezentacją, którą moża otworzyć programem PowerPoint Viewer

Od czerwca 2021 roku rodzice mogą rejestrować na szczepienie dzieci, które ukończyły 12. rok życia. W załączeniu przekazujemy komunikat MEiN dotyczący szczepień uczniów w wieku 12-18 lat oraz dodatkowe materiały informacyjne.

::: Kwestionariusz wstępnego wywiadu przesiewowego przed szczepieniem osoby małoletniej przeciw COVID-19 :::
(kwestionariusz należy wypełnić przed wizytą w punkcie szczepień)

  ::: Deklaracja szczepienia dla rodziców / pracowników :::

Administrator Danych Osobowych: Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3 w Brodnicy

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego również ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych lub RODO) wyrażam zgodę* w kwestii przetwarzania danych osobowych mojego dziecka tj. zwykłych i w postaci wizerunku zewnętrznego w celu promocji i informowania o działalności Administratora Danych Osobowych oraz budowania jego pozytywnego wizerunku w przestrzeni publicznej i w mediach. Informujemy, że zgoda na rozpowszechnianie wizerunku obejmuje w szczególności takie formy jego publikacji, jak:
 1. udostępnianie na stronie internetowej jednostki,
 2. udostępnianie na stronie Facebook jednostki, jeśli taka ma zastosowanie,
 3. zamieszczanie w materiałach promocyjnych, informacyjnych, audiowizualnych, broszurach, gazetkach, na tablicach ogłoszeń w związku z udziałem w konkursach i innych formach aktywności kulturalno–oświatowej,
 4. udostępnianie wizerunku dziecka w związku z uczestnictwem w możliwych projektach międzynarodowych i ogólnopolskich.
Informujemy, że:
 • dane mogą być opatrzone imieniem i nazwiskiem ucznia oraz oznaczeniem grupy/klasy do której uczęszcza,
 • zgoda na przetwarzanie wizerunku obejmuje cały okres nauki realizowany przez dziecko w placówce,
 • zgoda na przetwarzanie wizerunku dziecka jest dobrowolna, jednak w przypadku jej niewyrażenia dane wizerunkowe dziecka nie będą udostępniane,
 • niewyrażenie zgody nie ma zastosowania w przypadku zdjęć grupowych,
 • dane nie zostaną usunięte z powyższych form publikacji po zakończeniu nauki przez dziecko w placówce w celu dalszej promocji działalności Administratora.

* Zgoda zostaje wyrażona automatycznie, natomiast w przypadku niewyrażenia zgody na ww. działania, należy wyrazić swoje stanowisko w odpowiedzi na niniejszą wiadomość.

W przypadku wyświetlania się informacji w przeglądarce typu "Przerwa techniczna..." lub wystąpienia innych problemów w czasie wchodzenia na Dziennik Elektroniczny, należy spróbować wykonać co najmniej jedną z poniższych czynności:
 1. wcisnąć przycisk F5 na klawiaturze
 2. wcisnąć kombinację klawiszy: Ctrl + F5
 3. wcisnąć kombinację klawiszy: Ctrl + Shift + Delete - wyczyścić pamięć podręczną i historię przeglądania

Jeśli żadna z powyższych czynności nie pomaga, oznacza to, że problem jest nie w Państwa przeglądarce, ale leży po stronie firmy VULCAN i trzeba poczekać, aż strona zacznie działać. Dodatkowo warto (co jakiś czas) wykonać powyższe polecenia, począwszy od pierwszego, bo nie zawsze po usunięciu problemu przez firmę VULCAN, strona sama się zaktualizuje.

Firma VULCAN informuje z wyprzedzeniem (na Dzienniku Elektronicznym) o planowanych modernizacjach i przerwach technicznych.

STATYSTYKA

0.png4.png0.png4.png5.png2.png0.png
Dzisiaj8
Wczoraj148
Ten miesiąc4253
2
TERAZ OBECNI

Wyszukiwarka