Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 3zsp3.brodnica.pl
Przedszkole im. Marii Konopnickiej

LISTY PRZEWODNIE

Ministerstwa
Edukacji Narodowej
| Rzecznika
Praw Dziecka

do rodziców i nauczycieli


Galeria szkolna - Sprawdziany klas 6.

Sprawdzian szóstoklasisty był jednym z pierwszych testów sprawdzających wiedzę nastolatka zdobytą podczas nauki w "podstawówce".

5 kwietnia 2016 roku szóstoklasiści pisali go już po raz ostatni, po 15 latach jego istnienia.

 

Arkusze egzaminacyjne można znaleźć m.in. na stronie internetowejOkręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku


Miniatury


Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2016)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2015)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2014)
Sprawdzian próbny klas 6. (listopad 2013)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2013)
Sprawdzian próbny klas 6. (listopad 2012)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2012)
Sprawdzian próbny klas 6. (listopad 2011)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2011)
Sprawdzian próbny klas 6. (listopad 2010)
Badanie w ramach projektu "Nowa formuła sprawdzianu" dla klas 6. (maj 2010)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2010)
Sprawdzian próbny klas 6. (listopad 2009)
Sprawdzian klas 6. (kwiecień 2009)